BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Ön Değerlendirme Uygulaması Nasıl Yapılacak?

2022-2023 BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması Nasıl Yapılacak? Detaylar Ogretmenmeb.com'da...

EĞİTİM 31.12.2022, 14:36 31.12.2022, 21:48
BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Ön Değerlendirme Uygulaması Nasıl Yapılacak?

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Süreci Uygulama Esasları'' konulu ve 30.12.2022 tarihli yazısına göre; BİLSEM genel zihinsel yetenek ön değerlendirme uygulaması nasıl yapılacak? Ogretmenmeb.com olarak sizlerle paylaşıyoruz...

BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulama Esasları

1.    Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları; il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacaktır.
2.    İl tanılama sınav komisyonları, MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü’nde aday gösterilen öğrenci sayılarına göre uygulama merkezlerini ve salonlarını belirleyeceklerdir. Belirlenecek merkezlerde uygulamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için merkezlerin kablosuz internet alt yapısının olmasına dikkat edilecektir.
3.    Uygulamanın yapılacağı merkezler belirlenirken MEB ADSL ve sabit IP ile yapılandırılması zorunludur. Uygulama yapılacak kurum belirlendikten sonra kurumun IP numarası MEBBİS'te yer alan MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü’nden BİLSEM Sınav Yeri İşlemleri (İl Komisyonu)/ Kurum Seçme İşlemleri (IP İşlemleri) ekranından girilecektir.
4.    Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarına girecek öğrencilerin randevuları, il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü’nden BİLSEM Sınav Yeri İşlemleri (İl Komisyonu) / BİLSEM Öğrenci Yerleştirme İşlemleri ekranından 02-06 Ocak 2023 tarihleri arasında oluşturulacaktır.
5.    Uygulamalar 14 Ocak- 09 Nisan 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri; 9.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde olmak üzere günlük altı (6) oturum olacak şekilde planlanacaktır. Ancak uygulamanın başlayacağı 14 Ocak 2023 tarihinde saat 11.30’da öğrenciler tek oturuma yerleştirilecektir.
6.    Uygulamalar 14 Ocak 2023 tarihinde başlayıp 09 Nisan 2023 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak uygulama tarih aralığı yarıyıl tatilini de kapsadığından öğrencilerin mağdur olmaması için 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde randevu verilmeyecektir.
7.    Ön değerlendirme uygulamalarının yapılacağı merkezlerde her salonda 20 öğrenci ve her oturumda 200 öğrenciyi geçmeyecek şekilde planlama yapılacaktır. (Son gün son oturum dışında bir salonda uygulamaya alınacak aday sayısının 20 kişinin altına düşmemesi zorunludur.)
8.    Ön değerlendirme uygulamalarında öğrenci yerleştirme işlemleri üçüncü, ikinci ve birinci sınıf sıralaması ile yapılacak olup bir sınıf düzeyindeki öğrencilerin tamamının yerleştirilme işlemleri tamamlanmadan diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilerin yerleştirilme işlemleri yapılamayacaktır. Sınıf düzeyine göre yerleştirme yapılırken sınıf düzeyinin 20 öğrenciye tamamlanamadığı durumda bir alt sınıf seviyesinden tamamlama yapılabilecektir.
9.    Tablet bilgisayar sayısının yetersiz olması ve birden fazla uygulama merkezinde aynı tablet bilgisayarların kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda öncelikle il merkezindeki uygulamaların tamamlanması ve tablet bilgisayarların diğer uygulama merkezlerine aktarılması gerekmektedir. İl merkezindeki uygulamaların tamamlanmasından sonra tablet bilgisayarların diğer uygulama merkezlerine taşınmasının sorumluluğu il tanılama sınav komisyonunda olacaktır.
10.    Ön değerlendirme uygulamalarında öğrenci yerleştirme işlemleri öngörülen resmi tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın yapılacaktır.
11.    Ön değerlendirme uygulamalarında kullanılacak tablet bilgisayarların seri numaraları il tanılama sınav komisyonları tarafından sisteme girilecektir. (Modül üzerinden seri numarası girilmeyen tablet bilgisayarlarda uygulama açılmayacaktır.)
12.    Uygulama yapılacak merkezlerin alt yapısı ve tablet bilgisayarlara yazılım yüklemeleri ile ilgili sıkıntı yaşanmaması için İl MEBBİS Yöneticileri ve Fatih Projesi Koordinatörlerinden destek alınması gerekmektedir.
13.    İl tanılama sınav komisyonu tarafından uygulama yapılacak merkezlerde;
a)    Uygulama merkezi olarak belirlenen okulun müdür ya da müdür yardımcısının bina sorumlusu olması,
b)    Uygulama yapılacak salonlarda gözetmen olarak öncelik sırasına göre RAM ve BİLSEM’lerde görev yapan öğretmenler, MEBBİS yöneticileri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce illerde görevlendirilen koordinatörler ve eğitmenlerin görevlendirilmesi,
c)    Uygulamada görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeleri yapılırken, BİLSEM’lerdeki eğitim öğretim süreci göz önünde bulundurularak cumartesi günleri RAM’da görev yapan öğretmenlere, pazar günleri de BİLSEM’ de görev yapan öğretmenlere görev verilmesi,
d)    Uygulama merkezlerinde bir yedek gözetmen görevlendirilmesi, yedek olarak görevlendirilecek öğretmenlerin tercihen MEBBİS Yöneticileri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce illerde görevlendirilen koordinatörler ve eğitmenler veya bilişim teknolojileri öğretmenleri arasından belirlenmesi gerekmektedir.
14.    Ön değerlendirme uygulamalarında, yasal mazereti bulunmayan öğretmenlerin tamamı görevlendirilecek ve görevlendirmelerde her uygulayıcı için eşit sayıda olacak şekilde görev dağılımı yapılacaktır. Dağılım yapılırken uygulayıcı öğretmenlerin görev almak istedikleri gün ve süre talepleri dikkate alınacaktır. Yasal mazereti nedeniyle göreve gelemeyenlerin yerine yedek gözetmen görevlendirilecektir.
15.    Tablet bilgisayar ile yapılan uygulamalarda öğrenci müdahalesi olmadan tablet bilgisayarda oluşacak ekran donması vb. tablet bilgisayar arızalarına bağlı olarak yaşanacak gecikmeler nedeniyle uygulamanın açılması için verilen sürenin aşılması durumunda “il tanılama sınav komisyonu”na ulaşılması gerekmektedir.
16.    Ön değerlendirme uygulamalarında elektrik ve internet kesintilerinden doğacak sıkıntıların önceden önlenebilmesi için ilgili kurumlar ile gerekli yazışmalar yapılarak tedbirlerin alınması gerekmektedir.
17.    Ön değerlendirme uygulamalarında kullanılan tablet bilgisayarların, ülke genelinde ön değerlendirme uygulamaları sonuçlanıncaya kadar uygulama merkezlerinde muhafaza edilmesi ve daha sonra geri dağıtımının yapılması zorunludur.
18.    Ön değerlendirme uygulamalarının sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için il millî eğitim müdürlüklerine “Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulaması Uygulayıcı Kılavuzu” gönderilecektir.
19.    Ön değerlendirme uygulamalarında görev alacak personelin kendi çocuklarının da uygulamaya katılması söz konusu olduğunda personele ancak çocukları uygulamaya katıldıktan sonra görev verilecektir. Bu nedenle söz konusu aday öğrencilere mümkün olan en erken tarihte randevu verilecektir.
20.    Ön değerlendirme uygulamalarına katılacak öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” 10 Ocak 2023 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Uygulama giriş belgelerinin yayımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine aittir.
21.    Öğrenciler; uygulama giriş belgelerinde belirtilen gün ve saat dışında uygulamaya alınmayacaklardır. Uygulama giriş belgelerinde belirtilen saatin otuz dakika öncesinde uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile uygulamanın yapılacağı okul/kurumda hazır bulunacaklardır. Uygulama giriş ve kimlik belgelerinin herhangi birini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.
22.    Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veri bank, dizüstü bilgisayar, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan, özel elektronik donanımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.
23.    İl tanılama sınav komisyonu üyelerinin genel iş ve işlemleri yürütmek üzere uygulama merkezlerinde bulunmaları gerekmektedir.
24.    Ön değerlendirme uygulamasının yapılacağı okul/kurumlarda uygulamaların devam ettiği süre boyunca hafta sonları başka sınav uygulamalarının olmaması hususunda gerekli tedbirler il tanılama sınav komisyonlarınca alınacaktır.
25.    Rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Bakanlıkça yayımlanan takvim süresi boyunca öğrenci seçiminin yapılacağı sınıf düzeylerinde (1,2,3. sınıf) özel yetenekli olduğu düşünülerek RAM’a yönlendirilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılmayacaktır.
 

Kaynak: www.ogretmenmeb.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
2023 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı ne kadar olmalıdır?
Namaz Vakti 29 Ocak 2023
İmsak 06:43
Güneş 08:11
Öğle 13:22
İkindi 15:59
Akşam 18:23
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 19 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 20 12
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 17 20
15. Espanyol 19 20
16. Cadiz 19 19
17. Getafe 19 17
18. Celta Vigo 18 17
19. Real Valladolid 18 17
20. Elche 19 6