SENDİKA AİDATLARIYLA NELER YAPILMAZ Kİ

Sendikacılara iki ayrı model önerisi getirildi. Birincisi Oyak modeli gibi iktisadi işletmeler kurarak üyelerine temettü vermektir.

SENDİKALAR 15.03.2024, 00:35
SENDİKA AİDATLARIYLA NELER YAPILMAZ Kİ

İkincisi yardımlaşma sandığı kurarak tüm üyelerine beş yıl içerisinde faizsiz finansman desteği sunmaktır. Böylece sendikalar üyeden aldığı aidatları tekrar üyeye döndürerek üyenin de kazanması sağlayarak üyesine hizmet etmiş olacaktır. Yeter ki sendika yöneticilerinin niyetleri halis ve vizyonları geniş olsun. Sendikanın imkânlarından 3-5 yönetici mi faydalansın, yoksa tüm üyeler mi faydalansın. Takdir sendika yöneticilerinindir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde kamuda çalışan kadrolu memur sayısı 2023 Haziran ayında 3.470.727 Sayısına ulaşmıştır. Bu çalışanların çok büyük bir kısmı sendika üyesidirler. Resmi Gazetenin 04.07.2023 tarih ve 32238 sayılı tebliğine göre 1.035.278 üye sayısıyla en fazla üyesi olan sendika Memur-Sen sendikasıdır. Ortalama sendika aidatı 210 lira civarındadır. Sendikalar üyelerinden kestikleri bu aidatların hesabını vermemekte ve gelişigüzel rast gele kullanmaktadırlar. Örneğin; çalıştay adı altında 5 yıldızlı 7 yıldızlı otellerde toplantılar yapılmakta, şubelerde sayısı belli olmayan gerekli ve gereksiz birçok yemekli toplantılar yapılmakta, temsil gideri, huzur hakkı, yolluklar ve benzeri hesapsız harcamalar yapılıyor. Hali hazır da bu aidatlar ilk başta bizlere az bile gözükmüş olsalar da bir araya geldiğinde devasa bir sermaye oluşturmaktır. Bu aidatların bize az gözükmesi ve hesap sorulmamasının sebebi nasıl olsa devlet bizim adımıza sendika aidatlarımızı ödüyor diye, üye hesap sorma gereği duymuyor. Sendika başkanlarının ve sendika da görevli kişilerin maaşlarını ve sendikaların giderlerinin ne kadar olduğunu merak etmemekte ve sendikaları denetlememekteyiz. Yönetim organizasyonu şeması içerisinde Genel Denetleme Kurulu her ne kadar olsa da aynı kurumdaki bir yapı denetim görevini ne derece bağımsız, sağlıklı ve etkin yapabilir ki? Bu denetimsizlik neticesinde de milli servetimiz israf olmaktadır. Örneğin 1 milyon 35 bin 278 üyesi olan memur-sen aylık 217 milyon 408 bin 380 TL para kasalarına girmektedir. Tüzüğün 45. maddesine göre belirtilen nakit paranın dışında kalan para bankaya yatırılır. Yıllık 2 milyar 608 milyon 900 bin 560 TL büyüklüğünde muazzam bir sermayeyi hiçbir hesap vermeden yönetebilmektedirler. Bu muazzam sermaye o kadar büyük ki Türkiye’de banka kurmak için gerekli sermaye 2,5 milyar Türk lirasıdır. Yani bu sendika aidatları bir sene biriktirilse çok rahat bir şekilde banka kuracak sermayeyi oluşturabiliyor. Sendikalar ellerinde bu gücün ne kadar farkındalar? Yasaların kendilerine verdiği yetkiler ölçüsünde; faize duyarlı olanlar katılım bankasını kuramaz mı? Kurdukları işletmelerle veya bankalarla üyelerine düşük kâr paylı finansman veya düşük faizli kredi kullandıramazlar mı? Toplamış oldukları sıfır faizli sermayeyi yardımlaşma sandığı kurup üyelerine belirli şartlarda veya kura usulü dağıtamazlar mı?

Konumuzla alakalı olarak sendika yöneticilerin ufuklarını açması açısından Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olan 1961 yılında kurulan amacı TSK mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu OYAK kurumunu tanıyalım. TSK mensuplarının maaşlarından her ay belirli miktarda yaptıkları kesintilerle bugün dünya çapında üne ulaşmış pek çok firma kurmuştur. Ereğli Demir Çelik Fabrikası, İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Oyak Çimento Fabrikaları, Oyak Yatırım bu firmalardan bazılarıdır. Oyak grubu bu şirketleri işleterek hem ülke ekonomisine hem de üyelerinin bütçelerine katkı sağlamaktadır. 2021 yılı itibariyle 24 ülkede faaliyet gösteren OYAK, 36.693 çalışanı ve 451.564 üyesi ile Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu yatırımları üyelerinden topladığı aidatlar ile yaptı, yapıyor, yapmaya da devam etmektedir. Topladığı fonun getirilerini de üyeleriyle paylaşmaya devam ediyor. Oyak örneği vermemizdeki temel espri OYAK’ın üyelerine sağladığı maddi katkılardır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 20. maddesine göre sendikaların ve konfederasyonların ticaretle uğraşamayacağı hepimizce malumdur. Memur Sen Tüzüğün 5. maddesinin 2. fıkrasının (l) bendinde; “İktisadi işletme kurar ve işletir.” denilmektedir Oyak’ın üyelerine sağladığı maddi katkı modeline benzer sendikalar da iktisadi işletmeler kurarak niçin böyle bir faaliyette bulunmasınlar? Topladıkları sermayeyi liyakatli bir şekilde yöneterek üyelerine bir fayda sağlayamazlar mı?

Eğer sendikacılar Oyak gibi benzeri bir modeli uygulayamıyorlarsa yardımlaşma sandıkları kurarak üyelerine maddi katkı pekâlâ sağlayabilirler. 4688 sayılı Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde ve 26. maddesinde, “yardımlaşma sandıkları kurulabileceği” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca Memur Sen Tüzüğün 5. maddesinin 2. fıkrasının (j) bendinde; “Yardımlaşma sandığı kurar” denilmektedir. Kurulacak olan yardımlaşma sandığı, üyelerine borç para verebilecek. Hem de bu parayı faizsiz bir şekilde verebilir. Çünkü toplamış oldukları üyelik aidatlarına herhangi bir finansman maliyeti ödemedikleri için vermiş oldukları borç, enflasyon muhasebesine ihtiyaç duymayacaklardır. Bu bağlamda sendika aidatlarının tekrar üyeye dönmesi sağlanarak altı yıl içerisinde tüm üyelere finansman destek sağlanmış olacaktır.

Aşağıda tablo halinde hazırlanan örnek uygulamada altı yıl içerisinde bu döngü sonucu tüm üyeler finansal destekten faydalanmış olacaktır. Hatta memur maaş artışlarıyla beraber sendika aidatlarının da arttığı dikkate alındığında aşağıdaki hesaplanan tablodaki döngü, bir yıl erken olacak şekilde beş yıl içerisinde tüm üyelere katkı sunmuş olacaktır. Şimdi bu konuyu bir örnekle somutlaştırmaya çalışalım.

Sendikanın toplamda 1 milyon üzerinde üyesi var. Ortalama aidat 210 liradan aylık düz hesap sendikanın kasasına 210 milyon para girmektedir. Kişi başı 100 bin faizsiz finansman sağlayıp geri dönüşünün de 12 ayda olduğu hesaplandığında aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır.

AYLAR

ÜYE SAYISI

SENDİKA

AİDAT ÜCRETİ

HER AY SENDİKANIN

KASASINA GİREN AİDAT ÜCRETLERİ

KAÇ ÜYEYE 100 BİN TL FİNANSMAN VERİLEBİLİR

VERİLEN PARANIN GERİ DÖNÜŞÜ

VERİLEN KREDLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İLE TEKRAR FİNANSMAN VERİLİR

FİNANSMAN VERİLEN TOPLAM KİŞİ SAYISI

1.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

0

0

2.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

17 MİLYON 500 BİN

175 KİŞİ

3.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

36 MİLYON 456 BİN

364 KİŞİ

4.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

56 MİLYON 989 BİN

461 KİŞİ

5.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

78 MİLYON 330 BİN

783 KİŞİ

6.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

102 MİLYON 354 BİN

1023 KİŞİ

7.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

128 MİLYON 378 BİN

1283 KİŞİ

8.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

145 MİLYON 877 BİN

1458 KİŞİ

9.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

186 MİLYON 217 BİN

1862 KİŞİ

10.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

219 MİLYON 232 BİN

2192 KİŞİ

11.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

254 MİLYON 998 BİN

2549 KİŞİ

12.AY

1 MİLYON

210

210 MİLYON

2100 KİŞİ

293 MİLYON 738 BİN

2937 KİŞİ

TOPLAM

2 MİLYAR 520 MİLYON TL

25200 KİŞİYE ÜYELERDEN GELEN DAĞITILMADAN VERİLEBİLİR

1 MİLYAR 520 MİLYON TL GERİ DÖNEN FİNANSMAN

15087 KİŞİ VERİLEN FİNANSMANIN GERİ DÖNÜŞÜNDEN FİNANSE EDİLEBİLYOR.

BİR YILDA TOPLAM 40287 KİŞİYE 100 BİN TL PARA VERİLEBİLİR.

YILLAR

YILLARA GÖRE FAİZSİZ FİNANSMAN SAĞLANAN KİŞİ SAYISI

1.YIL

40.287 KİŞİ

2.YIL

80.574 KİŞİ

3.YIL

161.148 KİŞİ

4.YIL

322.296 KİŞİ

5.YIL

644.592 KİŞİ

6.YIL

1.289.184 KİŞİ

Görüldüğü gibi kaynaklar verimli kullanıldığında, şahsi menfaatler kamu menfaatinin önüne geçmediğinde toplumsal bir refahı sağlamak hiç de zor değildir.

Abdullah YILMAZ

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
2024 yaz döneminde tayin isteyecek misiniz?
Namaz Vakti 21 Nisan 2024
İmsak 04:35
Güneş 06:09
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Alanyaspor 33 45
9. Sivasspor 32 44
10. Antalyaspor 33 42
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Hatayspor 33 36
16. Konyaspor 33 36
17. Gaziantep FK 33 34
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 30 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Gençlerbirliği 31 47
9. Boluspor 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 31 36
13. Şanlıurfaspor 31 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 33 74
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Las Palmas 32 38
13. Deportivo Alaves 32 35
14. Sevilla 31 34
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 31 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14