ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA ALINMAYAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER CEZALANDIRILIYOR MU?

03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’e göre atanan sözleşmeli öğretmenler ile yapılan hizmet sözleşmesi sosyal devlet anlayışından, anayasanın aile bütünlüğüne hükmeden 41. Maddesinden yoksun ve tek taraflı avantajlara hükmetmektedir.

SENDİKALAR 25.09.2022, 19:54
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA ALINMAYAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER CEZALANDIRILIYOR MU?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’e göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan kadrolu öğretmenler arasındaki farklar şunlardır:
 
Kadrolu öğretmen bir yıl içinde iki kez bile eş özrü ile yer değiştirme yapabiliyorken, sözleşmeli öğretmenin hiçbir şekilde eş özrü ile yer değiştirme hakkı yoktur. Bu hak yalnızca eşi de öğretmen olan sözleşmeli öğretmenlere tanınmıştır.
Kadrolu öğretmenlerin iş güvencesi varken sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl Ocak ayında yenilenmektedir. Yani sigorta dâhil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Uzun süreli sözleşme yapılmamaktadır.
Kadrolu öğretmenlere derece ve kademe ilerlemesi varken sözleşmeli öğretmenlere derece kademe yoktur.
Kadrolu ile sözleşmeli arasında 200-300 TL’ye varan maaş/ek ders ücreti farklılığı vardır. Sözleşmeli öğretmenin tüm sözleşme ücreti gelir vergisine tabi iken kadrolu öğretmenin sadece bazı maaş kalemleri gelir vergisine tabidir. Kadrolu öğretmen ek dersini kesintisiz olarak alırken, sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SGK kesintisi yapılmaktadır.
Kadrolu öğretmen eğitim-öğretime hazırlık ödeneğini tam alırken sözleşmeli öğretmen sanki dersi için daha az hazırlık yapıyormuş gibi ödeneğinden vergi kesilir.
Kadrolu öğretmenler, emekli sandığına bağlı iken sözleşmeli öğretmenler, SGK’ya tabidir.
Kadrolu öğretmenlerin düğün, ölüm vb. izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre verilirken sözleşmeli öğretmenler iş kanununa göre izin kullanır.
Kadrolu öğretmenlerin kurum yöneticisi ve müfettiş olma hakları varken sözleşmelilerin bu hakkı yoktur.
Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenler ile aynı okulda çalışmalarına aynı veya daha yüksek puanı almalarına rağmen öğretmenler odasında bile keskin bir biçimde ayrıma tabi tutulurlar. Sosyal medyaya ve basına yayılmış sözleşmeli öğretmenlere yapılan birçok mobbing haberleri vardır.

4 Haziran 2011 Tarihli ve 27954 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamedeki kanuni düzenlemenin gerekçesi olarak “Kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli ve hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak ve çalışmalarda etkinliği artırmak amacıyla; … 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası ile 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına atanmalarına imkan sağlanmaktadır.” denilmektedir.
Toplu sözleşmenin ‘Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çalışma’ başlıklı 52. maddesinde ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır’ ifadesine istinaden öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, mesleği ve öğretmenin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir.
 
Sözleşmeli Öğretmenlerin yaşadığı ve her fırsatta dile getirdikleri en büyük sorun aile birliği konusundadır. Özellikle eşi Milli Eğitim Bakanlığı dışında, farklı Bakanlıklarda ya da özel sektörde çalışan sözleşmeli öğretmenlerimizden hemen her gün içimizi acıtan iletiler alıyoruz.
Eşi MEB Dışında (Farklı Bakanlıklarda Ya Da Özel Sektörde) Çalışan Sözleşmeli Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
 
Evli sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılar, boşanmalar ve psikolojik sorunlar
✓ Evli çiftlerin eşlerinden yüzlerce kilometre uzakta ayrı şehirlerde bulunması aile bağlarının zayıflamasına ve boşanmalara sebep olmaktadır.
✓ Kadın öğretmenlere anne ve babaları hatta eşleri öğretmenliği bırakmaları için baskı yapmakta ve birçok öğretmen arkadaşımız boşanmamak için istifa etmek zorunda kalmaktadır.
✓Bir öğretmen bu süreçte boşanmış ve daha sonrasında yaşadığı psikolojik sebepler sonucu intihar etmiştir.
 
Çocuklar üzerinde yarattığı travmalar ve psikolojik sorunlar
✓ Anne ve babanın ayrı şehirlerde bulunması en çok çocuklar üzerinde travmalar ve geri dönüşü olmayan psikolojik hasarlar bırakmaktadır.
✓ Çocuklar, anne ve baba arasında bölünerek bu ikili yaşam arasında bocalamakta ya anneden ya da babadan mahrum büyümektedir.
✓ Babasından veya annesinden ayrı olan çocukların okuldaki başarıları düşmekte, eğitim öğretim hayatları sekteye uğramaktadır.
✓ Eşler arasındaki ayrılık; sorunlu hamileliklere sebep olmakta, hamilelik döneminde çocuğunu düşüren, düşük yapan öğretmen annelerimizin sayısını artırmaktadır.
✓ Yeni doğan çocukların bakımında annenin veya babanın tek başına mücadele etmesi zorlanmakta hem çocuk hem anne bu dönemde sağlıksız bir süreç geçirmektedir.
✓ Ulaşımı zor köy okullarında görev yapan öğretmen annelerin çocukları hastalığında ve temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında büyük zorluklar yaşamaktadır.
 
Eğitim öğretim kalitesinin düşmesi
✓ Aile bütünlüğü dağılmış öğretmenlerimiz okuldaki öğretmenlik görevine odaklanamamakta ve eğitim öğretim kalitesi düşmektedir.
✓ Özellikle yeni doğmuş çocuklarının bakımı ile tek başına mücadele eden öğretmenlerimiz okulda görevine odaklanamamakta eğitim öğretim kalitesi düşmektedir.
Maddi zorluklar
✓ Eşlerin iki ayrı şehirde iki ayrı ev tutması ve kira yükünün artması maddi zorluklara sebep olmaktadır.
✓ Eşini ve çocuklarını görmek isteyen öğretmenlerin otobüs ve uçak biletlerine ödediği yüksek rakamlar aile bütçesine ağır yükler oluşturmaktadır.
 
Toplumsal sorunlar
✓ Aile kurumunun ve aileyi korumanın çok önemli olduğu günümüzde, topluma örnek olması gereken öğretmenlerin yuvaları dağılmakta ve bu toplumdaki çöküntüyü hızlandırmaktadır.
 
Eş özrü tayin hakkının getirilmesi ile ilgili çözüm önerileri
✓ Evli sözleşmeli öğretmenlerin sayısı eğitim-öğretimi aksatacak kadar çok değildir. Devlete hiçbir mali yükleri yoktur.
✓ Eşi doğu illerinde çalışan öğretmenler yine doğu illerine tayin isteyecekleri için doğu illerinde bir öğretmen boşluğu oluşmayacak, eğitim öğretim aksamayacaktır.
✓ Son dönem ilk atamalarda İstanbul ve batı illerine yoğunluk verilmesine rağmen İstanbul ve batı illerindeki zorunlu hizmet okullarında öğretmen açığı hala kapanmış değildir.  Bu okullardaki boşlukların eş özrü tayini ile kapatılması eğitim öğretimin aralıksız devamı için de fayda sağlayacaktır.
✓ Mevcut sistemde öğretmen, öğrenciyi dört yıl boyunca okutup mezun edip öyle ayrılacak deniliyor fakat öğretmenler her eğitim-öğretim yılında farklı sınıflara giriyorlar.  Hatta kadrolu öğretmenlerin sınıf seçme hakkı sebebiyle öğrenciler yine öğretmen değişikliği yaşamak zorunda kalıyor.
✓ Her ilk atama döneminde ailelerimizin bulunduğu illerdeki okullar açılarak alım yapılmaktadır. Bu okullardaki boşlukların eş özrü tayini ile kapatılması eğitim öğretimin aralıksız devamı için de fayda sağlamaktadır.
✓ Daha önce bu sistemin sahte evliliklere sebep olduğu gerekçe gösterilmiştir.  Evliliklerin basit bir tahkikatla araştırılması ve bu yolu seçen öğretmenlerin meslekten uzaklaştırılması yaptırımı ile bu sorunun önüne geçilmiş olur. Ve yine gerçek evlilikleri ayırt etmek için yer değiştirme atamasından belirli bir süre önce evli olmak şartı da getirilebilir. Devlet bu konuda gerekli denetlemeyi yapabilir.
✓ İki sözleşmeli öğretmene yer değişikliği hakkı verilmesi hiçbir boşluk ve eğitimde aksamaya sebep olmadığı gibi eşi kamuda ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin de sayı itibariyle az olması hiçbir boşluğa ve eğitimde aksamaya sebep olmayacaktır.
✓ Aile problemlerinden arınmış öğretmenlerin işine odaklanmış olacak ve eğitim öğretim kalitesi artacaktır.
✓ Sınıflarına daha mutlu girecek öğrencilerimiz aile olmanın bilincini öğrencilerine aşılayacak ülkemize ve milletimize her daim faydalı evlatlar yetiştirecektir.
✓ Sağlıklı aile ortamında büyüyen mutlu çocuklar ile başarılı toplumun temelleri daha sağlam atılmış olacaktır.
Anayasamızın 41. maddesinde belirtilen “devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır” ve “her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurmak ve sürdürme hakkına sahiptir” hükümlerine istinaden devlete ve millete sayısız faydası olan ve üstelik hiçbir maddi külfeti bulunmayan eşi MEB dışında (özel sektörde ya da diğer bakanlıklarda) çalışan öğretmenlere eş özrü tayin hakkının getirilmesi elzemdir.
MEB öğretmeni ayrıştırdı, yetmedi cezalandırıyor. Eğitim Gücü Sen olarak öğretmenlerimizin özlük haklarının güvencesi olan, liyakat ilkesinin gözetildiği, öğretmenlik mesleğine hakkını veren bir meslek yasasının gerekliliğini savunuyoruz. Adaylık sürecinden başlayarak emeklilik dâhil olmak üzere, tüm Bakanlıklarda ve özel sektörde çalışan öğretmenlerimizi kapsaması gereken Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda adından söz edilmeyen, ancak kadrolu öğretmenlerimizle aynı okulda aynı görevleri yerine getiren sözleşmeli öğretmenlerimizin ayrıştırılmasına sessiz kalamayız. Sözleşmeli öğretmenlik sisteminin bir an önce kaldırılması, tüm öğretmenlerimizin kadrolu istihdamının sağlanması ve her şeyden önemlisi eşi ve evlatları ile öğrencileri arasında seçim yapmak zorunda bırakılan sözleşmeli öğretmenlerimizin huzurlu bir şekilde eğitime katkı sunması adına aile birliklerinin sağlanması talebimizdir.
               
Gülşah YAVUZ
Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (EĞİTİM GÜCÜ SEN)
Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler ve Basın)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
Namaz Vakti 28 Mayıs 2023
İmsak 03:36
Güneş 05:30
Öğle 13:06
İkindi 17:04
Akşam 20:33
Yatsı 22:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. M. United 37 72
4. Newcastle 37 70
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 37 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 37 77
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Osasuna 36 50
8. Athletic Bilbao 36 50
9. Girona 36 49
10. Sevilla 37 49
11. Mallorca 36 47
12. Rayo Vallecano 36 46
13. Valencia 36 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21