KİM ŞU MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ

Ben kimim sen kimsin biz kimiz?

SENDİKALAR 02.05.2023, 10:15
KİM ŞU MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ

2023 Eğitim Vizyonunun en önemli hedeflerinden birisi, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetimi” bölümünde yer alan ‘Öğretmen ve Okul Yöneti̇ci̇leri̇ni̇n Mesleki̇ Geli̇şi̇mleri̇ Yeni̇den Yapılandırılacak’ hedefidir. Eksik, yaraya pansuman bile olamayacak bu hedefe ilaveten

2023 yılı bütçe görüşmelerinde; Ülkemizin hedeflediği sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın ve rekabetçi ekonomiye sahip bir bilgi toplumuna dönüşmenin yolunun bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri yüksek, kültürünü, içselleştirmiş ve evrensel kültüre sahip sağlıklı bir nesil yetiştirmekten geçtiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut ÖZER, "Bu inançla, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bütün çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütmekte, eğitim politikalarımızı bu doğrultuda şekillendirmekteyiz." Demektedir

Güzel, etkileyici söz ve hedeflerin resmedildiği hayal, sokağın gerçeğinde silüetini, boyasını hatta kimyasını kaybediyor. Milli Eğitim Bakanlığın en temel saç ayaklarından biri (YDH, Memur, Şef, Öğretmen, Okul Müdürü. Müd.Yard.İl Müd. Yard.İlçe Müd. İl/İlçe MEM Şube Müdürü) olan insan kaynaklarıdır. Bu ayak temelden ihmal edilmiş, yetki / sorumluluk, çalışma koşulları / gelir düzeyleri MEB Bakanı Mahmut Özer tarafından görmezden gelinmiş bilinçli olarak ihmal edilmiştir. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle “Eğitim Öğretim Hizmetleri” ile “Genel İdare hizmetleri” çalışanları arasında mali ve özlük hakları bakımından denge bozuldu. Çalışma huzuru ve moral motivasyon kayboldu. Altmış yıllık hayal denilen ancak eğitim çalışanlarını ayrıştıran, sorunların çözümünden ziyade sorunu derinleştiren “Öğretmen Meslek Kanunu” ile de eğitim çalışanları ve yöneticileri arasında mali açıdan telafisi güç mağduriyetlere sebebiyet verdi.

görevde yükselmek, kariyer basamaklarında liyakat sahibi olmak neredeyse “SUÇ” olmuş devamında ve hali hazırda cezalandırılan bir kesim oluşmuştur. Gelir adaletsizliğin boyutu o derece büyümüş olacak ki; İLÇE MÜDÜRLERİ, İL MEM MÜDÜR YARDIMCILARI ve ŞUBE MÜDÜRLERİ maaşlarını söylemekte utanır hale gelmenin yanında, uğradıkları itibar kayıpları da cabası. Bu işte bir terslik var. Akıl ve mantık tutulması var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu minvalde eğitim yöneticilerinin mağduriyetlerinden haberdar olduğunu sanmıyorum. Çalışma barışını, huzurunu bozan, hele hele mağduriyete sebep düzenlemelere asla izin vermeyeceğine adım gibi eminim. Bilakis hak kayıplarını giderici gerekli iyileştirmelerin acilen yapılması yönünde iradelerini belirtirlerdi.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere büyük bir mağduriyet ve gelir adaletsizliği var. Hiyerarşik makamla, yetki ve sorumlulukla örtüşmeyen bir gerçek var. Bu mağduriyetin tek sorumlusu mevcut MEB bakanı Sayın Mahmut Özer’dir. MEB’in temel sorunlarını çözeceğine, personelinin hak ve hukukunu gözeteceğine, çalışma koşullarını ve yaşam standartlarını iyileştireceğine eğitim yöneticilerini ve çalışanlarını görmezden geliyor, seslerine kulak tıkıyor, duymazdan geliyor. Ocak ve Şubat aylarında İl Müdürleri ile yapılan bir çok toplantıda “Şube Müdürlerimizin aleyhine oluşan olumsuz durumun farkında olduklarını, kısa zaman içinde müjdeli haberleri vereceklerini, bize güvenenleri mahcup etmeyeceklerini” gibi söz ve beyanların üstünden aylar geçti. Sonuç itibariyle ŞUBE MÜDÜRLERİ maddi manevi mağduriyetleri le kaldılar. Umutları ve beklentileri bir başka bahara kaldı.

3046 sayılı Kanunun hiyerarşik kademeleri gösteren neredeyse tüm maddeleri, 703 sayılı KHK'nın 41. maddesiyle yürürlükten kaldırılmış, temel kuruluşlar ile hiyerarşik kademeler 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesi ile yeniden düzenlenerek şube müdürlüklerinin organizasyondaki yeri belirlenmiştir.

Bu kadroya atananlar mevcut personel arasında mesleki temel bilgi ve becerilere sahip ve tecrübe açısından en nitelikli kişilerdir. Şube müdürleri konularında uzmanlaşırken, aynı zamanda maiyetindeki personelin yetiştirilmesinden, sevk ve idaresinden, iş ve işlemlerin takip ve denetiminden de sorumludur. Merak ve ilgilenenler için sonuç olarak ŞUBE MÜDÜRLERİ;

Okul öncesinde eğitime erişimi %100 ‘e çıkaralım, 40 Bin anasınıfı hemen açalım toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Her okula Beceri tasarım atölyelerini hemen kuralım, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi, Mesleğim Hayatım, 1000 Meslek lisesi iyileştirelim,10.000 okul iyileştirelim, çevre dostu 1000 okul oluşturalım, Çevre Dostu Okul, Temiz Okul Temiz Enerji Oluşturalım, Okulum Temiz projesi, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Kütüphanesiz okul kalmasın, sıfır atık kütüphanesi, çevre dostu okul oluşturun, okullara kitap toplayalım, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Erasmus, e-twining,Teknofest, robotik kodlama, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek projeleri… olmazsa olmaz toplayın şube müdürlerini toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Sportif yetenek taraması, bilsem taraması, akıl zeka oyunları taraması , İlkokul Fiziksel Etkinlikler Yarışması (İFET) komisyon kur, topla, planla, uygula toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Suriyeli öğrencilerin entegrasyonu, Suriyeli öğrencilerin istatistiği, suriyeli öğrencilerin kursları, Suriyeli Öğrencilerin PİCTES bursları topla şube müdürlerini yaparsınız işiniz bu, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

İYEP’ i planla, DYK’yı aç, planla. Öğretmen yok, bulacaksın şube müdürüsün görevin bu yaparsın, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Kayıt alanı belirleme, öğrenci kayıtları, sınavlı okul, sınavsız okul toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Kantinlerin, yemekhanelerin, büfelerin gıda denetimi için İlçe tarımdan, İlçe sağlığından komisyon oluştur, olur al, araba hazırla denetime gönder topla şube müdürlerini şube müdürü değil misin yaparsın, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

Pansiyonlara öğrenci yerleştir, pansiyonları denetle, rehabilitasyonları denetle, taşımalı eğitim ihalesi yap, taşıma yapan dolmuşları denetle toplayın şube müdürlerini, bu işi planlayıp yapsınlar.

Pandemi döneminde çocuklar EBA’ya niye az giriyor, daha fazla daha fazla girsinler diye durmadan whatsapp gruplarında mesajlar mesajlar mesajlar… sonuç olarak çocuklarda dijital bağımlılık, oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı oluşturdu bu da çocukların sağlığını, psikolojisini bozdu, hadi şimdi de bağımlılık kurslarını açalım, toplayın şube müdürlerini bu işi planlayıp yapsınlar.

DYS de üzerinden her gün yüzlerce yazı ve ekini oku, havale et, okula gönder, okulları ara yazının cevabını iste, tablo doldur, istatistik doldur, İL MEM’e cevap ver. Şef yok, memur yok. Şube müdürü değil misin görevin bu yazarsın, takip edersin, denetlersin.

DYS den yağmur gibi gelen yazılar yetmez gibi bir de whatsapp gruplarında aktif olmak gerekir. Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şube, Mesleki Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Özel Eğitim Şubesi, özel Öğretim Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Taşımalı Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi, Okul Müdürleri grubu, Basın Yayın Şubesi … liste uzayıp gidiyor. Bunları tümünü en fazla 2 şube müdürü takip edecek 7/24 gece yarısı whatsapp mesajları gelir cevaplarsın.

Tüm il/ilçe resmi tören programları için komisyon kur, görevlendirme yap, sunucu hazırla, tören metnini hazırla, çelenk hazırla, davetiye hazırla kaymakam beye gönder. Tüm daire amirlerine isme özel davetiye ve tören programını gönder, şube müdürü değil misin yaparsın. Tüm bunların üstüne bir de davetiyeyi ve töreni beğenmemezlik edenlerden, egosu tavan yapmış daire amirleri, STK ya da parti temsilcilerinden protokolde olması gereken yeri beğenmeyip bir de fırça yersin

Bunca sorumluluk altındayken bir de sorumlu oldukları birimlerin okullarındaki müdüründen, çaycısına kadar herkesle muhatap olup amir konumunda olan şube müdürlerini hatırlayan var mı dersiniz? Asla hatırlanmazlar.

Bu şube müdürlerin aileleri yok, çocukları okula gitmiyor, eşleri çalışmıyor gibi bir de ilçe ilçe, bölge bölge, il il, ROTASYON denilen zulümle gezdirilirler. Sana bir yere yerleşip düzen kurmak yok, yalla evini sırtına al git. Tercihlerin gelmedi mi bilgisayarın insafsız kurasına kalmışsın. Adını sanını hiç duymadığın nüfusu 2 ile 10 bin arasında değişen köy görünümlü ilçe isimli bir diyara atanırsın. Çocuğun gidebileceği eş değer okul yok bu sefer çocuğundan ayrılmak zorunda kalırsın. Tek maaşla iki kira, iki elektrik, iki ısınma, iki mutfak faturası ödersin bir de bunun üstüne de hafta sonları uzun yolların git gel masraflarını ödemek zorunda kalırsın. Bu çilekeş MEB ŞUBE MÜDÜRLERİ toplu Sözleşme görüşmelerinde asla gündeme gelmezler, Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanır gündeme gelmezler, işlerine gelince öğretmeniz, eğitimciyiz hatta eğitimin en kritik stratejik noktasındayız ancak her ne hikmetse Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda adları geçmez. Yukardaki tüm işler yapılırken aslında eğitimin merkezindeler yani ÖĞRETMENLER ama iş bazı özlük ve ekonomik haklara gelince öğretmen değiller ŞUBE MÜDÜRLERİDİRLER. Okul müdürü, müdür yardımcısı öğretmen sayılıyor ama öğretmenlikten, okul yöneticiliğinden gelen şube müdürleri öğretmen sayılmıyor.

Pansiyondan sorumlusun ancak pansiyonlu okulun müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen pansiyonun ücretini alır, Şube müdürü gece denetime gider ücret alamaz çünkü şube müdürüdür.

DYK’ yı planla, onayla, denetle, rapor hazırla, İl MEM’e gönder. okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ücretini alır, şube müdürü alamaz çünkü şube müdürüsün,

İşletmelerde Koordinatörlüğü planla, denetle. okul müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ücretini alır, Şube müdürü alamaz çünkü şube müdürüsün,

Halk Eğitim Kurslarını planla, onayla, denetlersin ancak denetim ücretini,yol harcırahını alamazsın, çünkü şube müdürüsün,

BİLMEM ANLATA BİLDİM Mİ?

Rıdvan AY

Liyakat-Sen Genel Başkan Yardımcısı

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
2024 yaz döneminde tayin isteyecek misiniz?
Namaz Vakti 21 Nisan 2024
İmsak 04:35
Güneş 06:09
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:57
Yatsı 21:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 32 44
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 30 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 31 36
13. Şanlıurfaspor 31 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 33 74
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 79
2. Barcelona 32 71
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Las Palmas 32 38
13. Deportivo Alaves 32 35
14. Sevilla 31 34
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 31 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14