EBS'den 20 Maddelik Teklif: Hayata Geçmesi İçin Mücadele Edeceğiz

Eğitimciler Birliği Sendikası(EBS), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun değişmesi için ve bir dizi yeni taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

SENDİKALAR 20.10.2022, 16:22
EBS'den 20 Maddelik Teklif: Hayata Geçmesi İçin Mücadele Edeceğiz

 Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, resmi Twitter hesabından paylaştığı EBS'nin sahanın sesinin duyulmasına yönelik 20 isteğini sıraladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geliştirilmesi, sahanın beklentilerini karşılayan ''Kanun Tasarı''sında 20 madde var.

 İşte EBS'nin istekleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir


TBMM tarafından 3/2/2022 tarihinde kabul edilen 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır.

Meslek kanununun, kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva etmesi yönüyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve Eğitim-Bir-Sen’in toplu sözleşme masasına taşımış olduğu taleplerini karşıladığını, ancak ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğunu ifade etmiş; bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirmiştik.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmelidir. Bu nedenle hazırladığımız ve Millî Eğitim Bakanlığı’na, TBMM Başkanlığı’na, Meclis’te grubu bulunan partilerin yöneticilerine sunacağımız kanun taslağında şu öneriler yer almaktadır:

-Öğretmenlik, “özel bir ihtisas mesleği” olarak ele alınmalı, resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmenlik, öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmelidir.

-Öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sadece Kamu Personeli Seçme Sınavı puan üstünlüğü esas alınmalı; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olmak adaylığa son verme şartları arasından çıkarılmalıdır.

-Kariyer basamaklarında ilerleme, sadece öğretmenlikteki hizmet süresi ile eğitim programı ve mesleki çalışmaya dayalı olarak tasarlanmalı; öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar başöğretmenlik unvanı alabilmelidir.

-Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen eğitim programından, doktora eğitimini tamamlayanlar ise uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen eğitim programından muaf tutulmalıdır. Öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti bulunanlardan doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı alabilmelidir.

-Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken, fiilen öğretmenlik yapmayanlar veya sonrasında öğretmen kadrosu dışındaki kadrolara atananlara da uzman/başöğretmenlik için başvuru hakkı tanınmalıdır.

-Eğitim kurumu müdürlüğü, eğitim kurumu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı öğretmenliğin yanında ikinci görev kapsamında yürütülmeli; ancak dört yıl veya daha fazla süreli görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi yönünden şube müdürü kadrosunda geçirilmiş sürelerden sayılmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek için Millî Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak şartı aranması yeterli görülmeli; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmelidir.

-Eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilenler, isteğe, mazeret durumuna veya hizmetin gereğine dayalı olarak unvanları üzerinde kalmak üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirme suretiyle bir başka eğitim kurumuna görevlendirilebilmelidir.

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerin haftalık çalışma süresi 40 saat olmalı; eğitim kurumlarının ve eğitim-öğretim hizmetlerinin özellikleri dikkate alınmak suretiyle haftalık 40 saati aşmamak üzere farklı çalışma süreleri tespit olunabilmesinin yanı sıra ücret ödenmeksizin haftalık 40 saati aşan çalıştırma veya görevlendirme yapılmamalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, 1500 puan karşılığında yan ödeme yapılmalıdır.

-Eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, öğretmenlerden; 1 ve 2. derecelerden aylık alanlara yüzde 150, 3 ve 4. derecelerden aylık alanlara yüzde 125, diğer derecelerden aylık alanlara yüzde 100 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmelidir.

-Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere; görev yapılan yere göre yüzde 10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapanlardan fiilen eğitim kurumu yöneticiliği veya öğretmenlik yapıyor olmak ya da yapmış olmak kaydıyla, uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 60, başöğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 120 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmelidir.

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığına; eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, öğretmenlere yüzde 150 oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticiliğine vekâleten veya geçici görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, asaleten görevlendirmede Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak yazılı sınava girebilme hakkını elde etmiş olması dâhil tüm şartları taşımaları kaydıyla, eğitim-öğretim tazminatı ve ek ödeme farkı, vekâleten veya geçici görevlendirme suretiyle göreve başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenmelidir.

-Ek ders ücreti karşılığında yapılacak ders, ders niteliğinde veya ders dışı görevlendirmelerde, ders saati başına 200 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ödenmelidir.

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165’i oranında ödenmelidir.

-Öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmelidir.

-Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi; eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması; eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında düzenlemeler yapılmalıdır.

-Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere ödenecek net aylık ücret ile ek ders ücreti, bu kişilerin dengi olan resmî okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için tespit edilen miktardan az olmamalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki resmî kurumlarda görev yapan öğretmenlere de aranan şartları sağlamak kaydıyla uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası düzenlenebilmelidir.

-Sözleşmeli öğretmenler şartsız ve doğrudan öğretmen kadrolarına geçirilmeli ve sözleşmelilikte geçen süreleri hizmet sürelerinden sayılmalıdır.

-Ücretli öğretmenlere ödenecek aylık net ücret tutarı, aylık net asgari ücretten az olmamalı; bu kişilerin sigorta prim ödeme gün sayıları aylık 30 gün üzerinden hesaplanmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticilerine ve öğretmenlere ilave bir derece verilmelidir.

Yorumlar (23)
Levent öktem 8 ay önce
1.5 milyon öğretmenin başını yediniz , üyesiz kalın inşlh
Abc 8 ay önce
Komik bile değilsiniz. Şimdiye kadar nerede idiniz.
Barış 8 ay önce
Teklif var icraat yok.sendikaya hala uye olanlar gelecegimizle oynuyorlar.bir kere onurlu duruş gösterip istifa etseniz...
Cevat Akşit 8 ay önce
Ebs ve Tes sınav bitsin siz esas görün nasıl toplu istifa ediliyormuş,sizi tek kurtaracak şey Eğitim iş ile sınavlara girmeme kararı almak, öteki türlü şahsım da Eiş e geçicem Tes liyim.
Ahlakli ogretmen 8 ay önce
Yuru git isine, 20yildir neredeydiniz. Hayatiniz yalan, atadiginiz mudurler de ayni siz gibi din tuccari , Allah size muhtac etmesin.
Ahmet özçelik 8 ay önce
Zuahahhsjsjj
öğretmen 8 ay önce
Çok güzel öneriler umarım hayata geçirilir.
Enes 8 ay önce
Başkanım bir şey yapamıyorsa biz bile baraj 60 olsun.Bu iş sonunda herkesi sıkıntıya sokacak.10 yıllık uzman 20 yıllık başöğretmen olsun.Geri dõnutü güzel olur
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Günün Anketi Tümü
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
Namaz Vakti 08 Haziran 2023
İmsak 03:27
Güneş 05:25
Öğle 13:08
İkindi 17:07
Akşam 20:41
Yatsı 22:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25