Bakan Özer: ''Öğretmenlerimiz Birbirleriyle Değil, Kendileriyle Yarışacaklar''

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'in canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MEB ÖĞRETMEN 05.09.2022, 20:11
Bakan Özer: ''Öğretmenlerimiz Birbirleriyle Değil, Kendileriyle Yarışacaklar''

Bakan Özer'in değerlendirmelerinden öne çıkan bazı başlıklar şöyle:
 
Bu dönem 2022 2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına çok erken başladık. 17 Haziran'da 2021 2022 eğitim yılının sona ermesinin ardından tüm okul yöneticilerimiz ile bir araya geldik ve startı verdik. Okullarımızın ihtiyacının karşılanması, bütçelerin aktarılması, okulların eğitim öğretime hazırlanması noktasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik.
 
Bu dönem ilk defa 20 yıldan bu yana eğitimde fırsat eşitliği bağlamında dağıtılan okul ders kitaplarına ilave olarak yardımcı kaynaklar tüm sıralara yerleştirildi. Yaklaşık 136 milyon kitap, 2. sınıftan 12. sınıfa tüm öğrencilerin bir dönem boyunca ihtiyaç duyabilecekleri tüm yardımcı kaynaklar okullara gönderildi. 
 
Diğer taraftan ilk defa Mill Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumlarına bütçe gönderiyordu fakat temel eğitim, anaokulu, ilkokul ve ortaokullara bütçe göndermiyordu. İlk defa temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi bağlamında tüm okullarımıza bütçe gönderildi. Aslında bu, sessiz bir devrimdir.
 
Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin velilerle bir maddi ilişki yaşama zeminini ortadan kaldırdık.
 
Yıllardan beri kayıt paralarıyla ilgili spekülasyonlar -çok istisnai durumlar olmasına rağmen- sanki eğitim sisteminin yaygın bir problemiymiş gibi, sanki Millî Eğitim Bakanlığı bu kadar yatırım yapmasına rağmen okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş gibi bir algı vardı. Biz bu algıyı bu dönem yıktık.
 
Veli isterse okul aile birliğine bağışta bulunabilir ancak kayıt için okul yönetimi kesinlikle ücret talep edemez.
 
Hedefimiz, her zaman okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını artırmak.
 
Teknofest gençliğinin altyapısını güçlendirmek için bilim sanat merkezlerinin imkânlarını sadece oradan yararlanan öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize açtık.
 
Öncelik verdiğimiz iki tane dil var. Bir matematik, ikincisi de yabancı dil. Bu alanda yaz okulları açtık ve inanılmaz rağbet oldu. Yaklaşık 1 milyon öğrencimiz yaz okullarımızdan yararlandı. Önümüzdeki yaz bu kapsamı çok daha genişletmeyi planlıyoruz.
 
Türkiye'nin başardığı en büyük hikâyelerden biri de bir taraftan bu kitleselleşme evresi, yani öğrenci sayısını tüm eğitimin kademelerinde artırırken öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da azaltılmasıdır. 
 
Mevcut eğitim sistemindeki öğretmenlerin yaklaşık yüzde yetmiş beşi son yirmi yılda eğitim öğretime katılmıştır ve bunların yüzde elli dokuzu kadınlarımızdan oluşuyor.
 
Hedefimiz, geçen hafta atadığımız 20 bin öğretmenimizin 12 Eylül'de sınıflarında hazır olmalarını sağlamaktır.
 
Son yirmi yılda Türkiye'nin başardığı en önemli hikâyelerden biri, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmaktır. Bu da son yirmi yılda aramıza katılan öğretmen sayımızdaki olağanüstü artışla gerçekleşmiştir.
 
Son yirmi yıllık süreçte hiçbir yıl yok ki öğretmen ataması olmasın. İhtiyaca binaen atamalar mutlaka olacaktır.
 
Bakanlığımızın değişen ve yenilenen eğitim politikalarına bağlı olarak branşsal bazda öğretmen atamalarımız gerçekleşecektir.
 
Altmış yıllık bir özlem olan Öğretmenlik Meslek Kanunu da son yirmi yıllık sürece nasip olmuştur.
 
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı,  2005-2006 yıllarında da var olup belli bir kota dâhilindeydi. Yeni sistematiğimizde 70 puan ve üzeri alan tüm öğretmenlerimiz, uzman ve başöğretmen olabilecek. 
 
Yeni öğretmenlik kariyer basamakları yükselme sistemimizle öğretmenlerimiz birbirleriyle değil, kendileriyle yarışacaklar.
 
Öğretmenlik Meslek Kanunu

Bu konudaki kaygıları minimize etmek için her türlü desteği vereceğiz. 
 
Öğretmenler arasında bir ayrıştırma olacak diye spekülasyonlar var. Eğitim sisteminde zaten 75 bin uzman öğretmen, 90 da başöğretmen zaten var. Bu zamana kadar hiç duydunuz mu:  " Benim çocuğumu uzman öğretmen okutsun, başöğretmen okutsun." dendiğini...  O, öğretmenin kendi özlük hakkıyla ilgili bir süreç.
 
Hem mevcutta eğitim sistemi içinde uzman ve başöğretmenler var hem de sınavı yeni koymuş değiliz veyahut da eğitim tamamlanırken kanunda değişiklik yapıp da sınav da konmuş değil. Öğretmenlere özgü bir kariyer yolunun açılması. Öğretmenlik Meslek Kanunu garantisi altında. Yeni olan hiçbir şey yok. 
 
İnşallah, 19 Kasım'da suhuletle süreci yöneterek öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunu uzman ve başöğretmen olarak sistemde göreceğiz. 


 
Okul öncesi eğitim

Biz eğitimde okullaşma oranlarını 70 yıl gecikmeyle yüzde 90'ın üzerine çıkardık. 
 
Önümüzde kök bir sorun var: Okullar arası başarı farkı. Geçmişteki uygulamalardan kaynaklı bir okullar arası başarı farkı var. 
 
Okul öncesi eğitim, tüm OECD ülkelerinin yüzde 100'e ulaştırmak istedikleri bir okul türü...
 
Okul öncesi eğitim sadece çocuklarımızın bilişsel akademik becerilerini değil, duygusal gelişimleri ve akran eğitimleriyle birlikte hareket edebilme,  bağımlılığa daha az yatkın olma gibi pek çok avantajı olan bir eğitim politikası.
 
Hedefimiz, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmak. Biz bunun için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak üzere yola çıktık ve dört yaklaşım geliştirdik:
1-Yeni bina yapmak.
2-Atıl binaları onararak anaokulu olarak hizmete sunmak.
3-BİLSEM'ler akşam eğitim veriyordu. Boş zaman aralıklarında orayı anaokullarına dönüştürdük.
4-Eğer bir okulda boş derslikler ve dörtten fazla anasınıfı varsa orayı bağımsız anaokulu hâline getirmek.
 
İnanın, bu uzun vadede eğitime sağlanan en büyük katkılardan biri olacak.
 
Çocuklar ilkokula geldiklerinde hazır bulunuşlarında farklar azalacak, tüm çocuklara bu imkânı verdiğiniz zaman tüm çocuklar eşit bir şekilde 1. sınıfa başlayacaklar. İkinci en önemli katkı, çocukların psikososyal gelişimleri çok daha ileri noktaya taşınacak, suça meyilleri daha az olacak. Okul terkleri azalacak. Eğitim sistemi içinde çok daha fazla vakit geçirecekler. Gerçekten bu yatırım, Türkiye'nin eğitim sistemine yapılan en büyük yatırımlardan biri.
 
Meslek liseleri, yüzde 1'lik dilimden öğrenci almaya başladı
Mesleki eğitim, katsayı uygulamasının aslında deforme ettiği bir eğitim türü. Buna müsebbip olanlar üç maliyet ürettiler. Birincisi, iş gücü piyasası istediği beceride nitelikli insan kaynağını bulamadı ve 'Aradığım elamanı bulamıyorum.' diye feryat etmeye başladı. İkincisi, homojen kümelemelerden kaynaklanan okullar arası başarı farkı arttı. Üçüncü maliyet de siz dezavantajlı çocukları bir okul türünde kümelerseniz öğretmenden öğrenciden başarı beklentisi azalır. Eğitim çok daha dezavantajlı bir ortama dönüşür ve bu yaşandı. 
 
Mevcut birikimimizle, tüm paydaşlarımızla birlikte eğitim sistemini çok daha güçlü hâle getirmek için çabalıyoruz. Burada da daha önceki millî eğitim bakanlarımızın yaptığı gibi biz de mesleki eğitimi güçlendirmek için çok hızlı bir şekilde süreçlere yoğunlaştık.
 
Şimdi meslek liselerindeki en büyük odağımız, sektörü eğitimin tüm süreçlerine dâhil etmek oldu. Yani sektör; mezunları beklemiyor, müfredatı birlikte güncelliyoruz, öğrencilerin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz, öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz ve sektör istihdamda öncelik sağlıyor. Bu adımımızla meslek liselerine olan rağbet inanılmaz arttı. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, savunma sanayisinde; Teknopark İstanbul, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da açmış olduğunuz yeni meslek liseleri, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi birçok lise yüzde 1'lik başarı diliminden yani en yüksek başarı diliminden öğrenci almaya başladı. 
 
2022'de hedefimiz olan 7 bin 500 patent, faydalı model marka tasarım tescilini almakken 7 bin 800'e ulaştık. Daha iki bin yirmi iki yılı bitmedi.  İlk defa meslek liseleri üretmiş oldukları fikrî mülkiyet kapsamındaki ürün tescilini aldıkları ürünlerini ticarileştirdiler. 
 
Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak, kalfa sayısı 159 binden 710 bine çıktı 
Mesleki Eğitim Kanunu'nda üç iyileştirme yaptık. Bu düzenlemeden önce Türkiye'deki tüm mesleki eğitim merkezlerindeki çırak, kalfa sayısı 159 bindi, bugün 710 bin. Yılın sonuna kadar da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacağız. 
 
Bir buçuk yıl aradan sonra 2021 2022 eğitim öğretim yılını, kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ederek tamamladık çünkü okullar gerçekten ilk açılması ve bu tip kriz durumlarında son kapatılması gereken yerler. Bundan tavizler vermemiz mümkün değil. Şu anda Sağlık Bilim Kurulunun bu süreçle kapalı alanlarda maske kullanımıyla ilgili bir kararı yok. Dolayısıyla derslerde maske kullanımı söz konusu olmayacak ama hassasiyetleri olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz istemeleri durumunda maskeyi okullarımız tarafından ücretsiz bir şekilde temin edebilecekler.
 
Geçmişte köylerden ilçelere, ilçelerden illere ve metropollere göçler yaşandı. Bu sebepten son yirmi yılda eğitimde fırsat eşitliği bağlamında çocuklarımızı desteklemek için taşımalı eğitim sistemi ortaya kondu. Yeni eğilimde ise artık köylere doğru bir göç başladı. Köylere doğru göç ile beraber enerji, tarım ve hayvancılık alanlarının stratejik olarak öne çıkmasıyla biz de MEB olarak bu sürece destek vermek için köy okulları açmaya karar verdik.
 
Köy okulları için üç aşamalı bir plan uyguladık: Birincisi, köy ilkokullarının açılması ile ilgili öğrenci sayısı sınırını ortadan kaldırdık. Çocuklarımız istenilen köyde ilkokul eğitimi alabilecekler. İkincisi, anaokullarında 10 olan öğrenci sayısını 5'e düşürdük. Sadece bu adımımızla bin sekiz yüz köyde yaklaşık yirmi bin yavrumuz okul öncesi eğitimle buluştu. Üçüncüsü, en büyük değişiklik, o köyde bulunan yetişkinler için halk eğitim kursları açalım istedik. Şu ana kadar sekiz yüz tane köy yaşam merkezini hizmete aldık. Köylerimizden müthiş bir rağbet gördük.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 12 Eylül itibariyle bin 500 köy yaşam merkezini hizmete almış olacağız ve 2022'nin sonuna kadar da köylerimizdeki tüm okulları köy yaşam merkezine dönüştüreceğiz. O köylerdeki birikimi, yetişkinlerimizin birikimlerini çocuklarımıza aktarabilme imkânımız olacak.
 
Köylerdeki kadın kooperatiflerini de köy yaşam merkezlerine entegre etmeye çalışıyoruz.
 
Temel Eğitimde 10.00 Okul Projesi'yle diğer okullara göre imkân farklılıkları olan on bin okulu seçtik, yaklaşık üç milyarlık bütçeyle bir yıl içinde projeyi tamamladık. Küçük büyük onarımlar, fiziki iyileştirmeler ve kütüphaneler yaptık. Laboratuvarları güncelledik. Öğretmenlere ayrı eğitim verdik, öğrencilere materyal destekleri sunduk, öğrencilerin verilerine yönelik halk eğitim kursları düzenledik. Yani pozitif ayrımcılık yaparak o on bin okulu bir harmanlama imkânımız oldu.
 
Okullar arası farklılığı azaltmak için ikinci olarak da kütüphanesiz okul kalmayacak dedik. 26 Ekim 2021'de Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde başlattık. 2021 yılının sonunda Türkiye'de kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje başlarken mevcut kütüphanelerde 28 milyon kitap vardı, şu anda kütüphanelerimizde 80 milyon kitap var. 2022'nin sonuna kadar kitap sayısını 100 milyona çıkaracağız.
 
Yaşayan insan hazinelerimizin isimlerini kütüphanelerimize verdik. Muhtemelen bu hafta içinde İstanbul'daki bir okulumuza Yavuz Bülent Bakiler ismini vereceğiz inşallah.
 
Bu yaz ilk defa kütüphanelerimizi açık tuttuk. Kütüphanelerimizin hepsi açıktı. Ebeveynlerimiz de çocuklarıyla birlikte kütüphanelere gelerek buralardan yararlanma fırsatı buldu. Okulu bir buluşma merkezi hâline getirmek için çalışmalarımıza yeni projelerle devam edeceğiz.
 
Yardımcı kaynak, eğitim sistemimizin köklü problemlerinden biri. Pandemi sürecinde Kovid'in panzehri olarak bu sürece başladık. İkinci sınıftan on ikinci sınıfa, yardımcı kaynaklar üretelim istedik. Sadece dijital ortamda değil, imkânı olmayan çocukları düşünerek basılı olarak da gerçekleştirdik. Ders kitaplarının dışında yardımcı kaynaklar da masalara konacak. 136 milyon yardımcı kaynak, çocuklarımızın masasında hazır bulunmuş oldu. Bu bağlamda 12. sınıflara 20 farklı kaynak dağıtacağız. 
 
Amacımız, çocuklarımızın her türlü gelişimlerini destekleyecek şekilde materyal üretebilmek ve velilerin üzerindeki yükleri kaldırmak. 
 
Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için de bu kaynakların ücretsiz olarak erişilebilirliğini sağlamak. Farklı bölgelerde okullarda görüştüğümüz zaman velilerimizin bu kaynaklardan inanılmaz derecede mutlu olduklarını görüyoruz. 
 
Bir sonraki eğitim öğretim yılında da ders kitabıyla yardımcı kaynakları mezcetmek için uğraşacağız. Yani ders kitabı ayrı bir kitap, yardımcı kaynak ayrı kitap değil; tek bir kitap olarak verip hiçbir yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan çocuklarımızın eğitimlerini tamamlama imkânını artıracağız. 
 
PISA ve TIMSS ile ilgili eğitim sistemindeki başarımız, iddia edildiğinin tersine her döngüde, bir önceki döngüye göre puanlarını yükseltiyor. 
 
Biz eğitim sisteminin hem erişilebilirliğini hem de kaliteyi sürekli arttırdık. 
 
Tüm öğrencilerimize de başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
2024 yaz döneminde tayin isteyecek misiniz?
Namaz Vakti 25 Nisan 2024
İmsak 04:27
Güneş 06:03
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 34 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 32 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14