Bakan Özer: ''Öğrenci Sayısı 500'ün Üzerinde Olan Okullara İlave Temizlik Personeli Desteği Sağlanacak''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ''Öğrenci sayısı 500'ün üzerinde olan okullara ilave temizlik personeli desteği sağlanacak''

KAMU HABER 07.10.2022, 20:44
Bakan Özer: ''Öğrenci Sayısı 500'ün Üzerinde Olan Okullara İlave Temizlik Personeli Desteği Sağlanacak''

Programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afyonkarahisar ziyaretinde kentin eğitim alanında geldiği noktayı kapsamlı bir şekilde değerlendirme ve kentteki eğitimin kalitesini artırmakla ilgili yapılabilecekleri ele alma fırsatı bulduklarını kaydederek Afyonkarahisar'ın 2022 eğitim yatırımı bütçesini 735 milyon liradan 1 milyar 603 milyon liraya çıkarıldığını dile getirdi.
 
2022-2023 eğitim öğretim yılına çok daha hazırlıklı bir şekilde başlamak için 17 Haziran'da bir önceki eğitim dönemi tamamlandıktan hemen sonra çalışmalara başlandığını anımsatan Bakan Özer, bu kapsamda yapılanları anlattı. Son 19 yılda olduğu gibi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığını, 153 kitabı hazırladıklarını söyledi. Salgın sürecinde oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmek için üretilen yardımcı kaynakların da ders yılı başlangıcında tüm öğrencilerle basılı olarak paylaşıldığını da belirten Özer, "136 milyon yardımcı kaynağı Türkiye'deki tüm okullarımıza ulaştırdık. İnşallah, ekim ayı içinde 20 milyon ilave yardımcı kaynak ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzün göndereceği 4 milyon kaynakla 160 milyon kaynağı tüm okullarımıza, tüm çocuklarımıza, yavrularımıza eriştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
 
Dijital öğrenci ve öğretmen destek platformu yakında tanıtılacak
Yardımcı kaynak problemini okul yöneticileri ve öğretmenlerin desteğiyle tarihe gömeceklerini söyleyen Özer, yakın zamanda dijital ortamda bir öğrenci ve öğretmen destek platformunu tanıtacaklarını ifade etti. Özer, "Artık bireyselleştirilmiş kaynaklara doğru sistemi evirmeye başlayacağız. Her öğrenciye aynı kaynak değil, her öğrenciye ihtiyaç duyduğu kazanımlarla ilişkili şekilde yeni kaynakları elektronik ortamda ulaştıracağız."
 
Öğrenci sayısı 500'ün üzerinde olan okullara ilave temizlik personeli desteği sağlanacak
Okulların temizliği için daha önce ekim, kasım aylarında göreve başlatılan personelin Çalışma Bakanlığının desteğiyle bu yıl ilk kez eylül ayında okullar açılmadan görevlendirildiğini hatırlatan Bakan Özer, yeni bir çalışmayı daha açıkladı. Özer, "İnşallah, öğrenci sayısı 500'ün üzerinde olan okullarımıza ilave temizlik elemanları göndereceğiz. O çalışmanızda sonlara ulaştık." dedi. 
 
Bu yıl ilk kez her okula doğrudan bütçe gönderildiğini ifade eden Özer, bu kapsamda 3 milyar 900 milyon liranın okullara iletildiğini belirtti. Bu miktarın 1 milyar 400 milyon lirasının hâlen okulların hesaplarında hazır bulunduğunu dile getiren Özer, bu geleneğin kökleşeceğini ve destek miktarının sürekli artırılacağını söyledi.
 
Son 20 yılda eğitime devasa yatırımlar yapıldığını belirten Özer, bu dönemde ayrıca başörtüsü yasağı ve katsayı gibi antidemokratik uygulamaların da kaldırıldığını anlattı.
 
Eğitim sistemindeki büyümeye kalitenin de eşlik ettiğini paylaşan Özer, bunun için uluslararası öğrenci araştırmalarına bakmak gerektiğini dile getirdi. PISA ve TIMSS gibi araştırmalarda her döngüde Türkiye'nin puanını ve sıralamasını yükselterek yoluna devam ettiğini belirten Özer, Türkiye'de öğrenci sayısındaki artışa rağmen bunun sağlandığına işaret ederek, "O zaman son yirmi yıldaki bu büyümenin odağında kalite vardır" diye konuştu.
 
Yeni dönemde; okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin mesleki gelişimleri başlıklarında üç konuya ağırlık verdiklerini kaydeden Özer şu bilgileri paylaştı:
 
"Okul öncesi eğitim, eğitimdeki fırsat eşitsizliklerinin başladığı noktadır. Liselerde ortaya çıkan okullar arası başarı farkında da problemin sebebi okul öncesidir. 2000'li yıllarda 5 yaşındaki 100 çocuğumuzdan 11'i okul öncesi eğitim alabiliyordu. Sonra, birinci sınıfa geldiği zaman hazır bulunuşluklarında çok ciddi fark ortaya çıkıyor. Bu fark telafi edilemediği zaman eğitimin ilerleyen kademelerinde sürekli artıyor, artıyor, artıyor. Biz göreve geldiğimizde yüzde beş yaş okullaşma oranı yüzde 78, üç yaş yüzde 14 ve dört yaş da yüzde 35 idi. Buraya önem vermemiz lazım dedik. Buraya önem verdiğimiz zaman eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili devasa bir katkı sunmuş oluruz.
 
Göreve geldiğimiz zaman tüm Türkiye'deki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 782 idi. Biz dedik ki 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız ama bir sene içerisinde yapacağız ve Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde projeyi başlattık. Şu ana kadar 1.800'e yakın bağımsız anaokulunu 10 ay içerisinde bitirdik. 14 bin 80 ana sınıfı açtık. Bu bağımsız okulların haricinde. Bu yıl sonuna kadar üç bin değil dört binlere yaklaşacağız inşallah. 10 ay gibi kısa bir sürede yüzde 78 olan okullaşma oranını şu anda yüzde 94'e çıkardık. Hedef yüzde 100'e eriştirmek."
 
Okulöncesi eğitimle ilgili hedeflere ulaşıldığı zaman eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili çok önemli bir adım atılacağını kaydeden Özer, aynı zamanda öğrencilerin bilişsel ve bilişsel olmayan becerilerinin de güçleneceğini söyledi. 
 
Konuşmasında mesleki eğitime de değinen Bakan Özer, katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra atılan adımları şöyle anlattı: 
 
"Bizim yaptığımız iki tane iyileştirme oldu. Birisi meslek liseleriyle ilgili, bir tanesi de meslek eğitim merkezleriyle ilgili. Meslek liselerinde yaptığımız şey şu. Özel sektörün eğitimin tüm süreçlerine katılmasını sağlamak... Müfredatı birlikte güncellemek, öğrencilerin işletmede beceri eğitimlerini birlikte yapmak, planlamak, öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlamak ve istihdam garantili bir mesleki eğitim inşasını sağlayabilmek. Bir ilave daha yaptık. Meslek liselerindeki üretim kapasitelerini artırmak... Meslek liselerinde döner sermaye kapsamında üretim 2002 yılında 100 milyonlar seviyesindeydi 2021 yılını 1 milyar 162 milyon lira ile kapattık." 
 
Meslek liseleri 2022 yılında 8 bin 300 ürünün tescilini aldı
Meslek lisesinde öğrencilerin üreterek öğrendiğini ve üretime katkıları ölçüsünde pay aldığını belirten Özer, akademik olarak başarılı öğrencilerin artık meslek liselerini tercih ettiğini söyledi. Böylelikle 28 Şubat sürecinin yol açtığı sürecin tersine çevrildiğini ve normal rayına girdiğini dile getiren Özer, 55 Ar-Ge Merkezinde patent, faydalı model, marka ve tasarım tesciliyle ilgili süreçlerin yürütüldüğünü ve bu ürünlerin ticarileşmesinin sağlandığını söyledi. Bu çalışmalar öncesinde Millî Eğitim Bakanlığının yıllık tescillettiği ürün sayısının 2,9 olduğunu, 2022 yılı henüz tamamlanmadan 8 bin 300 ürünün tescilinin alındığı, 74 ürünün de ticarileşmesinin sağlandığını kaydetti. 
 
Meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin artık yurt dışına ihracat yapan, Kovid sürecinde olduğu gibi ülkede ihtiyaç duyulan ürünleri üreten okul ve kurumların olduğunu söyleyen Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine ilişkin yenilikleri de hatırlattı. Özer şunları söyledi:
 
"Almanya'daki dual meslek eğitiminin karşılığı. Haftada bir gün okula gidiyor, dört gün işletmeye gidiyor. İki farklı ortamı kullandığı için dual mesleki eğitim. 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre asgari ücretin üçte biri kadar her ay ücret alıyor, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Bizdeki de geleneksel ahilik kültürünün, çıraklık, kalfalık ustalığın karşılığı."
 
2021 yılının sonlarına doğru mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısının 159 bin olduğunu belirten Özer, üretilen cazip mekanizma ile bu sayının 850 bine ulaştığını söyledi. 
 
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi
Okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için iki yaklaşımın olduğunu belirten Özer, bunlardan ilkinin okul temelli olarak öğretmenlerin kendi taleplerine göre imkânlar sunmak, ikincisinin de iyi örneklerin görünür olması için hareketlilik programının başlatılması olduğunu ifade etti. 2020 yılında öğretmen başına düşen eğitim saatinin 44 olduğunu bu sayının 2021'de 92'ye yükseltildiğini aktaran Özer,  "2022 yılında 120 saati biz hedef olarak koymuştuk. Daha onuncu aya yeni girdik, 2022 yılındaki öğretmen başına düşen eğitim saati 192'ye çıktı. Son 30-40 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2021 yılında öğretmenlerin mesleki gelişimi için kullanılan miktar 8,9 milyon lira. 2022 yılındaki bütçe 292 milyon lira. Bunun sadece 210 milyonluk bölümünü okullara gönderdik. Okullar siz değerli okul yöneticilerimizin öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu eğitimleri alabilmelerini sağlayabilmek için." ifadelerini kullandı. 
 
Tüm okul yöneticileri ile İstanbul'da bir araya gelmek üzere başlatılan Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semirleri'nin de devam ettiğini aktaran Özer, öğretmenler için de geçen hafta "İstanbul Buluşmaları"nın başlatıldığını söyledi. Özer, "Öğretmen buluşmalarını sadece İstanbul'da yapmayacağız. Çanakkale, Bursa, Konya, Gaziantep Afyon da olabilir." dedi. 
 
Öğretmenlik Meslek Kanunu
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yapmak istediklerinin öğretmenleri hayat boyu öğreniciler olarak desteklemek olduğun kaydeden Özer, kanunun bu haliyle bir başlangıç olduğunu söyledi. Kanuna ilişkin 3 aydır manipülasyonlar söz konusu olduğunu da söyleyen Özer, sınava ilişkin örnek sorular yayımlandıktan sonra manipülatörlerin etkisinin azalmaya başladığını ifade etti. 
 
Özer sözlerini şöyle sürdürdü: 
 
"Şartlarını sağlayan öğretmenlerin yüzde 95'i, 614 bin öğretmenimiz uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe başvurdular. Başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin yüzde 96'sı sınava başvurdu. Ben hepinize tüm manipülasyon,  tüm trollere rağmen tüm siyasi malzeme olarak istismar edenlere rağmen öğretmenlik meslek kanununun kariyer sistemine göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 19 Kasım'da sınav yapıldığı zaman büyük bir kısmınız, dileğimiz hepinizin uzman öğretmen, başöğretmen olması ve özlük haklarınızda ciddi bir iyileşme yaşanması. Biz birbirimizi dinledikçe, birbirimize destek oldukça çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok.
 
Eğitim politikalarının gerçekleşmesindeki katkılarınızdan dolayı öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür eden Özer, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve yöneticilere hayırlı olmasını diledi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
2023 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı ne kadar olmalıdır?
Namaz Vakti 20 Mart 2023
İmsak 05:36
Güneş 07:02
Öğle 13:17
İkindi 16:40
Akşam 19:22
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 25 43
7. Bodrumspor 25 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13