YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İzmir'de düzenlenen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda konuşan Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.

EĞİTİM 21.03.2023, 21:19
YÖK Başkanı Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversitesinde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na katıldı. 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremin ardından üniversitelerin durumu hakkında bilgi veren Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" diye konuştu.

Kayıt dondurma hakkı

Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, bunun yanı sıra 2022-2023 bahar yarıyılında talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini açıklayan Özvar, "Bu sürenin, programların azami öğrenim süresinden düşülmeyecek olması da bilhassa depremden etkilenen öğrencilerimizin yükseköğretim süreçlerini tamamlamalarında kolaylıklar sağlayacaktır. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarıyılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmamaktadır. Katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin ücretleri ise yükseköğretim kurumlarınca öğrencilere iade edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

377 bin öğrenci

Depremden doğrudan etkilenen illerde 16'sı devlet 2'si vakıf olmak üzere 18 üniversitenin bulunduğunu hatırlatan Özvar, şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 377 bininin bu 11 ildeki üniversitelerde kayıtlı olduğunu görmekteyiz. Bu sayı, bölgedeki üniversitelerin, ülkemizdeki toplam örgün öğrenci sayısının yüzde 9'una ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Öte yandan, deprem bölgesinde ailesinin ikameti olan toplam 545 bin öğrenci vardır. Bu öğrencilerin yaklaşık 246 bini, söz konusu 11 ilde öğrenim görmektedir. Yaptığımız hesaplamaya göre, Türkiye'deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15'i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır. Bir başka ifadeyle, deprem hem o illerde ikamet edenler hem de o illerde eğitim alan yüzbinleri doğrudan etkilemiştir. Bu veriler bölgede meydana gelen depremlerin yükseköğretim alanında gerek beşeri gerekse altyapı bakımından icra ettiği tesirlerinin genişliğini göstermesi bakımından manidardır."

423 öğrenci, 148 personel vefat etti

Bölgede yer alan ve depremden doğrudan zarar gören 18 üniversitede görev yapan yaklaşık 17 bin akademisyenin de yaşanan felaketten etkilendiğini ifade eden Özvar, "Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan idari personel sayısı ise yaklaşık 30 bindir. 127'si uluslararası olmak üzere toplam bin 423 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Öğrencilerimizin yanı sıra 148 personelimiz de depremde hayatını kaybetmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personelimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum" sözlerine yer verdi.

"Yerleşkelerdeki 4 bina yıkık"

Kayıtlara göre 11 ilde bulunan 18 üniversitenin yerleşkelerindeki bina hasar durumunu da paylaşan Özvar, şöyle devam etti: "4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı ve 642 binanın hasarsız olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bölgedeki üniversiteler arasında Adıyaman, Hatay Mustafa Kemal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitelerinin kampüs yapıları depremden diğer üniversitelerin yapılarına nispetle daha fazla etkilenmiştir. Bununla birlikte, kampüslerimizin genel olarak şehirdeki diğer birçok kurum binalarına göre nispeten daha iyi durumda olduğunu ifade etmek isterim. Birçok yerde kamu hizmetleri bildiğiniz gibi bu kampüslerimiz aracılığıyla koordine edilmektedir."

"Depremzedelere ev sahipliği yapıyorlar"

Deprem bölgesindeki ve çevre illerdeki toplam 44 üniversitede, AFAD ile koordineli bir şekilde depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmetleri sağlandığını belirten Özvar, yurtların yanı sıra üniversitelerin yemekhane toplantı, konferans salonları gibi barınmaya ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına elverişli mekanların depremzede vatandaşlara ev sahipliği yaptığını söyledi. Özvar, "Sözünü ettiğim bu faaliyetlerin yanı sıra kurulumuzun acil gündem maddelerinden de söz edebiliriz. Bunların başında depremlerden çeşitli düzeylerde etkilenmiş olan üniversitelerimizin geçmişten daha güçlü bir şekilde ülkemizin yükseköğretim sistemine hizmet verebilmeleri için gerek öğretim elemanı, gerek idari personel, gerek öğrenciler ve gerekse altyapı konularında halledilmesi lazım gelen idari, hukuki ve meseleleri yer almaktadır. Bu meselelerin hallinde yükseköğretim kurulunun yanında siz kıymetli üniversite yönetimlerine de ciddi roller düşmektedir. Önümüzdeki günlerde bu vesile ile tekrar bir araya geleceğimizi sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Gönüllü öğretim üyelerinden hasar tespiti ile yapı kontrolü çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle üniversitelerden gönüllü öğretim üyelerinin depremzedelere psikososyal destek hizmeti verdiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde de üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden gönüllü öğretim üyelerinin hasar tespiti ile yapı kontrolü çalışmalarına katıldığını vurgulayan Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sayede, şehirlerin bina envanteri ve risk durumları belirlenerek riskli binalar arasında önceliklendirme yapılıyor; kısa, orta ve uzun vadeli planlarla depreme dirençli şehirler inşa edilmesi için raporlar hazırlanıyor. Deprem sonrası zarar gören bölgelerimizin yeniden kalkınması için üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın büyük katkıları olacağına inancım tamdır."

Projeleri anlattı

Yükseköğretim Kurulunun planlanan bazı projeleri hakkında da bilgi veren Özvar, şöyle konuştu: "Yükseköğretim Kurulu ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle, deprem bölgesindeki üniversitelere yönelik AR-GE çalışmalarının çeşitlenmesi ve hızlanması için ortak proje çağrısında bulunacağız ve projeleri destekleyeceğiz. Bunun yanı sıra bölge sanayisinin yeniden canlanmasına katkı sağlamak ve bölgede ikamet eden öğrencilerimizin sanayi kuruluşlarımızdaki istihdamına imkan vermek adına istihdam odaklı staj projelerini de Savunma Sanayii Başkanlığı ile ortak olarak gerçekleştireceğiz. İlerleyen günlerde deprem bölgesindeki öğrencilerimize yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa online diplomasi seminerleri düzenleyeceğimizin bilgisini de sizlere bu toplantı vesilesiyle aktarmak isterim. Söz konusu seminerleri gerçekleştirmek üzere yakın zamanda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bir protokol töreni gerçekleştireceğiz."

'Uluslararası Araştırmacı Destek Programları'nı duyurdu

Yükseköğretim Kurulu olarak öğrencilere ve araştırmacılara yönelik burs programlarına yenilerini ekleyerek devam edeceklerini duyuran Özvar, "Yükseköğretim sistemimizi nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturmak ve üniversitelerimizde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla Yükseköğretim Kurulu olarak Uluslararası Araştırmacı Destek Programları hazırladığımızı sizlerle paylaşıyorum. Bu destek programları çerçevesinde Türkiye genelinde doktora öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izin ile ayrılacak bilim insanları ve yabancı araştırmacılar olmak üzere dört ayrı kategoride toplam 315 kişiye burs sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi

Özvar, Uluslararası Araştırmacı Destek Programları çerçevesinde ilk olarak Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin tez konularına ilişkin temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji ve matematik) alanında yurt dışında 1 ile 3 ay arasında süre ile araştırma yapmasına imkan vermek üzere toplam 200 araştırma görevlisini yurt dışına göndereceklerini açıkladı.

Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi

Özvar ayrıca, Temel Bilimlerde Doktora Sonrası Araştırma Projesi ile üniversitelerde doktor araştırma görevlisi veya doktor öğretim üyesi olarak görev yapan akademik personelden, temel bilimler alanında doktora sonrası çalışmalarını yurt dışında yürütmek isteyen toplam 100 araştırmacı için 9 ay süre ile yurt dışına gönderme desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Akademik Birikim Projesi

Akademik Birikim Projesi ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yurt dışı akademik izin çerçevesinde araştırma yapmalarını sağlamak üzere toplam 100 araştırmacıyı yurt dışına göndereceklerini, üniversitelerin öğretim üyelerinin 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli alanlarda destekleneceğini ifade eden Özvar, "Bu proje çerçevesinde ücretli akademik izinli olarak 9 ay süre ile elektronik, ilaç ve tibbi cihaz, kimya, makine- elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları ile tarım ve savunma sanayii alanlarında yurt dışında araştırmalarını yapabileceklerdir" diye konuştu.

YÖK Destek Programı

Uluslararası Bilim İnsanları için YÖK Destek Programı'nı da anlatan Özvar, şunları söyledi: "Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Kültürü alanlarında doktora yapmakta olan 5 yabancı uyruklu öğrenci ile aynı alanlarda doktorasını son 2 yıl içinde tamamlamış olan 10 yabancı uyruklu araştırmacıya Türkiye'deki 7 üniversitemizde 1 ile 2 yarıyıl arasında süre ile araştırma yapma imkanı sağlayacağız. Yükseköğretim Kurulu olarak programlardan faydalanacak araştırmacılara 20 bin TL aylık ve 10 bin TL yol ücreti desteği sağlayacağımızı vurgulayarak, hayırlı olmasını diliyorum" sözlerine yer verdi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
MEB'de 5 Yıl Görev Yapan Ücretli Öğretmenlere Kadro Verilmeli Mi?
Namaz Vakti 08 Haziran 2023
İmsak 03:27
Güneş 05:25
Öğle 13:08
İkindi 17:07
Akşam 20:41
Yatsı 22:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25