İstanbul'u Okuyorum Projesi Nedir?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ''İstanbul'u Okuyorum Projesi''nin amacı nedir? Proje gerekçesi nelerdir? Projenin uygulama basamakları nelerdir? Faaliyet takvimi nasıl? Detaylar haberimizde...

EĞİTİM 26.10.2021, 09:24 26.10.2021, 09:26
İstanbul'u Okuyorum Projesi Nedir?

İstanbul İl Milli Eğiitm Müdürlüğü tarafından 2021-2022 yılında da devam edecek olan İstanbul'u Okuyorum Projesinin amacı nedir? Faaliyet takvimi nasıl? Proje okullarda nasıl uygulanacak? Detaylar Ogretmenmeb.com'da...

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL'U OKUYORUM PROJESİ

 1. PROJENİN AMACI

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda uygulanacak İstanbul’u Okuyorum projesiyle öğrencilerimize yaşadıkları şehri niçin tanıyıp sevmeleri gerektiği konusunda bir bilinç kazandırılacaktır.

Bir şehri tanımanın en güzel yollarından biri okumaktır. Hakkında en fazla kitap yazılan şehirlerden biri de İstanbul’dur. Okullarda İstanbul Kitaplığı Köşesi oluşturularak faaliyetler hakiki bir okumaya dönüşecek ve diğer faaliyetlerle de pekiştirilecektir. Okumaların ardından yapılacak yazı, şiir ve “İstanbul Bilgi Yarışması / İSTANBULMACA” ile öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilgi ve duyarlılıkları pekiştirilecek ve aynı zamanda ödüllendirilecektir. Aylık veya dönemlik İstanbul Dergisi çıkarılması planlanmaktadır.

İstanbul’u Okuyorum projesi ile tarih ve şehir şuurunu öğrencilerimize kazandırmak projenin genel hedefidir. Bu kapsamda ayrıca;

 • Öğrencilerimiz, okullarda kurulan İstanbul Kitaplığı Köşesi sayesinde İstanbul kitaplarını okuyarak hem İstanbul’u öğrenmiş olacak hem de okuma kültürünü edinecektir.
 • Şehrini okuyup gezen ve onu bir bilgi hazinesi olarak görüp öğrenen nesiller yetiştirilecektir.
 • Şehrimiz evimizdir, düşüncesinden hareketle öğrencilerimizin yaşadıkları İstanbul’u kendi evi olarak görmelerini sağlanacak, İstanbul’u okuyan kültürünü bilir, kültürünün insanı olur şuuru yerleştirilecektir.
 • İstanbul’da yaşamanın kültürel bir ayrıcalık olduğu konusunda farkındalık uyandırılacaktır.
 • Şehrini tanıyan, seven, koruyan ve onu bir kültürel miras olarak geleceğe taşıma duygusuna sahip bireyler yetiştirilecektir.
 • Bu projede yer alan öğrenciler ve öğretmenler arasından seçilecek olanların birer İstanbul uzmanı olarak yetişmeleri sağlanacaktır.
 • Projeden beklenen çıktılar şöyledir:
 • İstanbul’un tarihî ve kültürel değerlerini öğrenip benimseyen öğrenciler.
 • İstanbul kültürünü öğrencilere aktaracak rehber öğretmenler.
 • Kadim mekânın şimdiki zamanla buluşturulması.
 • Öğrencilerin kaleminden İstanbul’a dair yayınlanacak kitaplar.
 • Okuma kültürü elde etmiş öğrenciler.
 • Çevreye duyarlı ve daha ilgili bireyler.
 • Tarihî eserlere saygılı ve koruma bilincine sahip öğrenciler.
 • Şehriyle ve tarihiyle barışık öğrenciler.
 • Öğrenciler tarafından çekilen İstanbul temalı kısa filimler.

 1. PROJENİN GEREKÇESİ

Yaşadığımız şehir olan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin de gözbebeği durumundadır. Fakat İstanbul’da yaşayan 18 milyon insanımız şehrini yeterince tanımıyor, öğrenemiyor ve sahiplenemiyor. Oysa içinde yaşadığımız şehirler bizim evimizdir. Bizler sanki evimizde değil de geçici olarak bir otelde ikamet eden topluluklar gibiyiz.

İstanbul, dünyanın en zengin tarihî kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor. Fakat ne yazık ki tarihî kültürel eserlerimizi koruyamıyoruz; koruyamadığımız gibi zarar da veriyoruz. İstanbul, maalesef her geçen gün İstanbul olmaktan biraz daha uzaklaşıyor. Bunun en başta gelen sebebi de çocuklarımıza bir tarih ve şehir şuuru veremeyişimizdir. Eğer bu olumsuz gidiş devam ederse, gelecek nesiller İstanbul'un pek çok tarihî eserini fotoğraflarından seyretmek zorunda kalabilirler.

Şehir aynı zamanda bizim öğretmenimizdir; okuyarak ve gezerek ondan öğreneceğimiz sayısız bilgi vardır. İstanbul hakkında yazılmış kitapların okunması, tanımadığımız şehrimizin öğrenilmesinde en önemli yollardan biri olacaktır.

Bu sebeple, öğrencilerimiz arasında gönüllülük esasına bağlı olarak teşkil edilecek okuma grupları ve edebiyat öğretmenlerimizin rehberliğinde bu proje uygulanacaktır.

 1. PROJEYİ YÜRÜTECEK KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR
 • İstanbul Valiliği
 • İl Millî Eğitim Müdürlüğü
 • İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • İlçe Belediyeleri
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Üniversiteler
 • Basın Yayın Kuruluşları

 1. PROJENİN KAPSAMI

Proje, Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere uygulanacaktır.

 1. UYGULAMA SÜRESİ

Proje, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacaktır.

 1. PROJE YÜRÜTME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKİBİ

Levent YAZICI İl Millî Eğitim Müdürü

Murat ALTINÖZ Strateji Geliştirme Birimi- İl Müdür Yardımcısı

Fatma Kevser SÜMER Strateji Geliştirme AR-GE Birimi

 1. PROJE UYGULAMA BASAMAKLARI

Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları

 • İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz AR-GE Kültür Birimi ekibi projenin uygulanmasında yer alacaktır.
 • İlçelerimizde AR-GE’de olanlardan projelerden sorumlu koordinatör ile işleyiş yürütülecektir.
 • Okullar bünyesinde ise, okul müdürü başkanlığında oluşturulacak olan ekipte projelerden sorumlu müdür yardımcısı ile 2 öğretmen ve 5 öğrenci seçilecektir.
 • Okullar, bütün çalışmalarını belediyeler, kendi öz kaynakları, okul aile birliği ve veli destekleriyle yapacaktır.
 • İstanbul’u Okuyorum projesini tanıtmak için sosyal medya başta olmak üzere, diğer medya kanalları da kullanılacak ve projemizin tanıtımı yaygın bir şekilde yapılacaktır.
 • Öğrenciler arasında İstanbul konulu deneme, şiir ve kısa film yarışması açılacak, ilçelerde kurulacak jüri tarafından seçilecek ilk üç eser İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne gelecek, ilde ise İstanbul genelinde ilk üç eser belirlenecek. Yarışma ödüllü olacaktır.
 • Deneme yarışmasına katılan ve kitaba girmesi uygun görülen yazılardan oluşacak bir kitap hazırlanacaktır.
 • İlçelerimizde yazar/edebiyatçı panelleri tertiplenecektir. İstanbul’un anlatılacağı bu panellerde projeye katılan öğrencilerimiz İstanbul’u tanınmış edebiyatçılarımızın anlatımıyla dinleyeceklerdir.
 • Sosyal medya, yazılı ve görsel medya ve kamu alanlarında yapılacak faaliyetlerle projenin görünürlüğü sağlanacaktır.
 • İstanbul okumalarından ve panellerden sonra öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin İstanbul birikimleri bir bilgi yarışmasıyla ölçülecektir. İlçelerde eleme usulüyle yapılacak yarışmalardan sonra il birincisi belirlenecektir. Dereceye giren öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ödüllendirilecektir.
 • İstanbul’u Okuyorum projesinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak için bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

 1. FAALİYET TAKVİMİ

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL’U OKUYORUM PROJESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET TAKVİMİ

AY

HAFTA

FAALİYET

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

KURUM VE KURULUŞLAR

EKİM

1

İlçe ve okul koordinatör öğretmenlerin belirlenmesi, etkinlik hazırlıkları.

Üniversiteler, Belediyeler, Turizm İl Md, Sivil Toplum Kuruluşları, Sponsorlar

İlçe ve okul öğretmen koordinatörleri toplantısı, kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği görüşmeleri.

Uygulanacak olan yıllık plan ve proje hazırlıklarının ve toplantılarının yapılması

İstanbul’u Okuyorum Projesi tanıtım broşürü ve sosyal medya içeriklerinin hazırlanması ve haftalık bültenin yayınlanması.

Öğrenci Okuma Gruplarının Belirlenmesi.

2

Okullarda İstanbul’u Okuyorum Köşelerinin kurulması.

Üniversiteler, Belediyeler, Turizm İl Md, Sponsorlar

Okuma Grupları ile Kitap Tahlilleri, Okur-Yazar Buluşmaları, Kültür-Sanat Söyleşileri ve İstanbul Konuşmaları.

Türk Dili Bayramı “Dünya Dili Türkçe” Konferasları

3

17 Ekim Ara GÜLER anma programı

Üniversiteler, Belediyeler,Turizm İl Md, Sponsorlar

İstanbul Dergisi “Yunus Emre” sayısı basım hazırlıkları

4

“İstanbul’u Oku Anlat” video yarışması

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

KASIM

1

“Yahya Kemal’in İstanbul’u” Etkinliği

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Okuma Grupları ile Kitap Tahlilleri, Okur-Yazar Buluşmaları, Kültür-Sanat Söyleşileri ve İstanbul Konuşmaları.

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

3

Temalı Fotoğraf Yarışması.

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

4

Çizerlik Atölyesi Çalışmaları

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

ARALIK

1

Engelliler Haftası’nda İstanbul’u Okuyorum Gözlerim Kapalı İşaret Dili ile İstanbul Şiirleri Videosu hazırlanması

Engelsiz okumalar etkinliği

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Okuma Grupları ile Kitap Tahlilleri, Okur-Yazar Buluşmaları, Kültür-Sanat Söyleşileri ve İstanbul Konuşmaları.

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

Mehmet Âkif’in İstanbul’u etkinliği

3

İstanbul Dergisi hazırlık çalışmaları

Üniversiteler, Belediyeler, Gençlik ve

Spor, Turizm İl Md, Sponsorlar

4

Çizerlik Atölyesi

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

OCAK

1

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın İstanbul’u etkinliği

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

İstanbul Graffiti Yarışması

3

Okuma Grupları ile Kitap Tahlilleri, Okur-Yazar Buluşmaları, Kültür-Sanat Söyleşileri ve İstanbul Konuşmaları.

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

4

Çizerlik Atölyesi

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

ŞUBAT

1

Öykü Günü Etkinlikleri – İstanbul Öyküleri Dünya

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

Benim İstanbul’um Öykü Yarışması

3

İstanbul’u okuyanlar İstanbul’u yazanlarla buluşuyor.

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

4

Çizerlik Atölyesi

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

MART

1

Sâmiha Ayverdi’nin İstanbul’u etkinliği

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Kütüphaneler haftasında okuma etkinlikleri

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

Turizm Haftası Gezi Etkinlikleri

3

İstanbul’u okuyanlar İstanbul’u yazanlarla buluşuyor etkinliği

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

4

Çizerlik Atölyesi

Üniversiteler, Belediyeler,Turizm İl Md, Sponsorlar

NİSAN

1

Orhan Veli Kanık’ın İstanbul’u etkinliği

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Çocuk Kitapları Seçkisi

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

Çocuk şiirleri dinletisi

3

Turizm haftasında “İstanbul’u Okuyorum Geziyorum” etkinliği ile İstanbul kütüphaneleri veya tarihi mekânlar gezileri, fotoğraf, video yarışması yapılması seçilenlere dergide yer verilmesi

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

4

Okuma Grupları ile Kitap Tahlilleri, Okur-Yazar Buluşmaları, Kültür-Sanat Söyleşileri ve İstanbul Konuşmaları.

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

MAYIS

1

Sait Faik’in İstanbul’u etkinliği

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Benim İstanbul’um Resim Yarışması

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

Mevsimleri Okumak Yarışması’nın seçilen eserlerinin ve süreli resim yarışması tablolarının sergilenmesi

3

Tüm liselerde çıkan dergilerin dijital ortamda yayınlanması.

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

4

29 Mayıs İstanbul’un Fethi nedeniyle İstanbul Haftası Etkinlikleri (25-29 Mayıs)

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

HAZİRAN

1

Necip Fazıl Kısakürek’in İstanbul’u etkinliği.

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

2

Hikâye/Şiir yazımı İstanbul Konulu Atölye Çalışması

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

İstanbul’u Okuyorum sene sonu kapanış programı ve İstanbul şarkıları yarışması

3

İstanbul Dergisi hazırlık çalışmaları

Üniversiteler, Belediyeler,

, Turizm İl Md, Sponsorlar

4

Okul Dergileri Fuarı

Üniversiteler, Belediyeler,

Turizm İl Md, Sponsorlar

 1. PROJE BÜTÇESİ

Projenin kültürel alandaki paydaşlarımızdan olan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve Basın İlan Kurumu vb. kurumların sponsorluğunda yürütülmesi planlanmaktadır.

 1. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Projenin her yıl yeni beklenti ve ihtiyaçlar dikkate alınıp geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Yorumlar (0)
21
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sizce yüz yüze eğitimde bir ders süresi kaç dakika olmalıdır?
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
İmsak 06:30
Güneş 08:00
Öğle 12:57
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7