2022-2023 İYEP Modül Saatleri, Uygulama Takvimi ve Kazanımları Nelerdir?

MEB, 2022-2023 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) Türkçe ve Matematik dersleri için modüller, modül saatleri ve kazanımlar belli oldu.

EĞİTİM 04.10.2022, 21:48 30.10.2022, 11:41
2022-2023 İYEP Modül Saatleri, Uygulama Takvimi ve Kazanımları Nelerdir?

 Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) uygulama takvimini açıkladı. Takvime göre süreç 10 Ekim 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Öğrenci Belirleme Aracı(ÖBA) uygulanacak. ÖBA uygulanan öğrencilerin, cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne İşlenmesi işlemleri 11-19 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun okul İYEP Komisyonunca karara bağlanması 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülü'nde tanımlanması ve İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması ve okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması yine 20-21 Ekim 2022 tarihlerin yapılacak. Programda dersler 24 Ekim 2022 tarihi itibariyla başlayacak ve en geç 2 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Okul yönetiminin değerlendirme raporu düzenlemesi ve üst makama(İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri) sunması 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. İl ve ilçe komisyon raporlarının oluşturulması ve üst makama(ilçelerin ile, illerin bakanlığa) sunması 12-16 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak ve 2022-2023 İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) sona erecek.

 ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 05 Ekim 2022 tarihine kadar okullara ulaştırılacaktır.

2. Uygulama 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2022– 2023 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.

3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından (okulda bir sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, birden fazla sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmeni dışındaki herhangi bir üçüncü sınıf öğretmeni) Öğretmen Yönergeleri Formu'na uygun şekilde uygulanacaktır.
Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 19 Ekim 2022 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü
“İYEP Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından girilecektir.

Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA’lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP
Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.

Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.

İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü'nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.
Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim
Bilgi Sistemi üzerinde “T.C. Kimlik No” kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

ÖBA’nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.
Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

 İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur.

 Bilindiği üzere İYEP'te Türkçe ve Matematik dersleri mevcut. Amaç, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinden akademik olarak akranlarından geri kalmış olanları bu derslerde destekleyerek sınıf düzeyine ulaştırmak ve öğrencilerin temel kazanımları edinmesini sağlamak. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında İYEP ilkokul 3. sınıf öğrencilerine Türkçe ve/veya Matematik dersleri için uygulanacak.

 İYEP'te Türkçe dersinden 96, Matematik dersinden 64 olmak üzere toplam 160 ders saati kurs programı bulunmaktadır. Türkçe ve Matematik derslerinde modül 1, modül 2 ve modül 3 yer almaktadır. Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan Öğrenci Belirleme Aracı(ÖBA) sonrası e-okula girilen verilerle öğrencinin hangi modülden başlayacağı belirlenmektedir. Modül 1'den başlayan öğrenciler Modül 2'ye göre, Modül 2'den başlayan öğrenciler ise Modül 3'e göre akademik olarak daha yetersizdir.

 Türkçe ve Matematik derslerindeki modüller ve ders süreleri 2022-2023 eğitim öğretim yılında şöyledir:

*İYEP ilk uygulanmaya başlandığında Türkçe 90, Matematik 70 saat olmak üzere toplam 160 saat uygulanıyordu. MEB, toplam süreyi değiştirmeden Türkçe dersinin kazanım sayısını geçtiğimiz eğitim öğretim yılında artırmıştı.

 Matematik dersinin 1. modülünde doğal sayılar, ritmik sayma ve doğal sayılarda toplama ve çıkarma kazanımları bulunurken 2. modülde işlem yapılan basamak sayısı artarak toplama ve çıkarma problemleriyle ilgili kazanımlar vardır. Aynı dersin 3. modülünde ise çarpma ve bölme işlemleriyle ilintili kazanımlar bulunur. Türkçe dersinin 1. modülünde sözlü yönergelere cevap verme, çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşma ve dinledikleri/izledikleri hakkındaki sorulara cevap verme kazanımları bulunmaktadır. 2. modülde ise ilkokuma ve yazma öğretimi 72 ders boyunca devam eder. Son modül olan 3. modülde ise okuma, anlama, metin ve rakam yazma kazanımları bulunmaktadır.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 30 Soruda İYEP Kitapçığı İçin Tıklayınız.pdf

 İYEP Öğretmenlere Zorunlu Mudur, Derse Kim Girer, Haftalık Kaç Ders Verilebilir, Ek Ders Ücreti Nasıl Ödenir?

  İYEP için 3. sınıf öğretmenleri(öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni) öncelikli olmakla beraber gönüllülük esastır. Öğretmen görev almak istemezse zorlanamaz. 3. sınıf öğretmeni İYEP kursunda görev almak istemezse kadrolu ve sözleşmeli sınıf öğretmenlerine, ek ders ücreti karşılığı görev yapan sınıf öğretmenlerine görev verilebilir. 

İlgili Yönerge Maddesi Şu Şekildedir:

  • İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri de görev alabilir.
  • Müdür yetkili öğretmenler İYEP uygulamasında görev alabilir. 
  • Öğretmen görevlendirmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise okul müdür yardımcıları da İYEP uygulamasında görev alabilir.

 İYEP'te Görev Alan Öğretmenlere Hizmet Puanı Eklenir Mi?

 İYEP'te görev yapan öğretmenlere her ay için 0,5 puan, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için en fazla 4,5 puan hizmet puanı eklenir. Süreler azalırsa hizmet puanı da azalır. Örneğin herhangi bir modülde 3 ay görev yapan öğretmene 1,5 hizmet puanı eklenir. Hizmet puanı eklenebilmesi için ilgili ay içinde İYEP'te görev alan öğretmenin en az 1 saat derse girmesi yeterlidir. 

  Kurs hafta içi bir günde en fazla 2 ders, hafta sonu bir günde en fazla 6 ders, haftalık toplamda ise en fazla 10 ders saati uygulanabilir. Öğretmen ve öğrenciler haftalık 10 saatin üzerinde derse giremez. Hafta içi ek ders ödemeleri gündüz ek ders üzerinden(normal ek ders), hafta sonu ek ders ödemeleri ise gece ek ders üzerinden ödeme yapılır. Hafta sonu yapılan kurslarda kurs sorumlusu olarak müdür, müdür yardımcısı veya müdür başyardımcısından herhangi birine(aynı anda birden fazla idareciye ödeme yapılmaz) 2 saat ek ders ücreti ödenir.

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

 OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Yorumlar (4)
fatma 5 ay önce
iyep 1 ders saati 30dk mı 40 dk mı?
MK 6 ay önce
Madde 14-10 müdür yetkili öğretmenler ve
öğretmen görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumda ise okul müdür
yardımcıları da İYEP uygulamasında görev alabilir
yazıyor hocam
hüseyin kavak 6 ay önce
Okul idarecileri hiç bir şartta İYEP'te derse giremez. okuyun dikkatle yanlış yönlendirme yapıyorsunuz
atilla 3 hafta önce
iyep 160 saat bitiminden sonra devam edebilirmi
Günün Anketi Tümü
2023 Ocak ayında en düşük öğretmen maaşı ne kadar olmalıdır?
Namaz Vakti 20 Mart 2023
İmsak 05:36
Güneş 07:02
Öğle 13:17
İkindi 16:40
Akşam 19:22
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 25 43
7. Bodrumspor 25 41
8. Manisa FK 25 39
9. Boluspor 25 38
10. Bandırmaspor 25 37
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 26 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13