2022-2023 İYEP Modül Saatleri, Uygulama Takvimi ve Kazanımları Nelerdir?

MEB, 2022-2023 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) Türkçe ve Matematik dersleri için modüller, modül saatleri ve kazanımlar belli oldu.

EĞİTİM 04.10.2022, 21:48 30.10.2022, 11:41
2022-2023 İYEP Modül Saatleri, Uygulama Takvimi ve Kazanımları Nelerdir?

 Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) uygulama takvimini açıkladı. Takvime göre süreç 10 Ekim 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Öğrenci Belirleme Aracı(ÖBA) uygulanacak. ÖBA uygulanan öğrencilerin, cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne İşlenmesi işlemleri 11-19 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunun okul İYEP Komisyonunca karara bağlanması 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülü'nde tanımlanması ve İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması ve okul komisyonlarınca çalışma çizelgesinin hazırlanması yine 20-21 Ekim 2022 tarihlerin yapılacak. Programda dersler 24 Ekim 2022 tarihi itibariyla başlayacak ve en geç 2 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Okul yönetiminin değerlendirme raporu düzenlemesi ve üst makama(İl/İlçe milli eğitim müdürlükleri) sunması 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. İl ve ilçe komisyon raporlarının oluşturulması ve üst makama(ilçelerin ile, illerin bakanlığa) sunması 12-16 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak ve 2022-2023 İlkokullarda Yetiştirme Programı(İYEP) sona erecek.

 ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA), 3. sınıf öğrenci sayısı; Öğretmen Yönergeleri Formları ise 3. sınıf şube sayısı kadar en geç 05 Ekim 2022 tarihine kadar okullara ulaştırılacaktır.

2. Uygulama 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. ÖBA uygulanamayan öğrencilere ise 2022– 2023 eğitim öğretim yılında okula geldiği herhangi bir zaman diliminde ÖBA uygulanır ve modüle işlenir.

3. ÖBA tüm 3. sınıf öğrencilerine, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından (okulda bir sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, birden fazla sınıf öğretmeni bulunması halinde öğrencinin kendi sınıf öğretmeni dışındaki herhangi bir üçüncü sınıf öğretmeni) Öğretmen Yönergeleri Formu'na uygun şekilde uygulanacaktır.
Öğrencilerin ÖBA cevapları uygulamanın gerçekleştiği tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde (en geç 19 Ekim 2022 tarihine kadar) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü
“İYEP Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına, ÖBA uygulayıcı öğretmen tarafından girilecektir.

Ayrışma hissine yol açılmaması için özel eğitim tanısı olan öğrencilere ÖBA’lar uygulanacak olup bu öğrenciler için e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü “İYEP
Öğrenci Belirleme Aracı” ekranına veri girişi yapılamayacaktır. (Özel eğitim tanısı olan öğrencilerin isimleri ÖBA veri girişi ekranında yer almamaktadır.) Bunun ile birlikte özel eğitim tanısı olup RAM raporu yenilenmeyen öğrencilerin isimleri modülde görüneceği için varsa bu öğrenciler için gerekli kontroller yapılmalı, RAM raporları yenilenmelidir.
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilecektir.

Uygulama esnasında gizlilik sağlanarak okullara ulaştırılan formların kopya, fotoğraf ya da görüntüsü alınmayacak; okul dışına çıkarılmayacak, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmayacaktır.

İl MEBBİS Yöneticilerince e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü'nün kullanımında herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli yetkilendirmeler yapılacaktır.
Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim
Bilgi Sistemi üzerinde “T.C. Kimlik No” kısıtlaması yapılıp yapılmadığı uygulama öncesinde kontrol edilecektir.

Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm formlar okul idaresince bir yıl muhafaza edilecektir.

ÖBA’nın uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılacaktır.
Uygulamanın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için il, ilçe ve okul yöneticilerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

 İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur.

 Bilindiği üzere İYEP'te Türkçe ve Matematik dersleri mevcut. Amaç, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinden akademik olarak akranlarından geri kalmış olanları bu derslerde destekleyerek sınıf düzeyine ulaştırmak ve öğrencilerin temel kazanımları edinmesini sağlamak. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında İYEP ilkokul 3. sınıf öğrencilerine Türkçe ve/veya Matematik dersleri için uygulanacak.

 İYEP'te Türkçe dersinden 96, Matematik dersinden 64 olmak üzere toplam 160 ders saati kurs programı bulunmaktadır. Türkçe ve Matematik derslerinde modül 1, modül 2 ve modül 3 yer almaktadır. Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan Öğrenci Belirleme Aracı(ÖBA) sonrası e-okula girilen verilerle öğrencinin hangi modülden başlayacağı belirlenmektedir. Modül 1'den başlayan öğrenciler Modül 2'ye göre, Modül 2'den başlayan öğrenciler ise Modül 3'e göre akademik olarak daha yetersizdir.

 Türkçe ve Matematik derslerindeki modüller ve ders süreleri 2022-2023 eğitim öğretim yılında şöyledir:

*İYEP ilk uygulanmaya başlandığında Türkçe 90, Matematik 70 saat olmak üzere toplam 160 saat uygulanıyordu. MEB, toplam süreyi değiştirmeden Türkçe dersinin kazanım sayısını geçtiğimiz eğitim öğretim yılında artırmıştı.

 Matematik dersinin 1. modülünde doğal sayılar, ritmik sayma ve doğal sayılarda toplama ve çıkarma kazanımları bulunurken 2. modülde işlem yapılan basamak sayısı artarak toplama ve çıkarma problemleriyle ilgili kazanımlar vardır. Aynı dersin 3. modülünde ise çarpma ve bölme işlemleriyle ilintili kazanımlar bulunur. Türkçe dersinin 1. modülünde sözlü yönergelere cevap verme, çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşma ve dinledikleri/izledikleri hakkındaki sorulara cevap verme kazanımları bulunmaktadır. 2. modülde ise ilkokuma ve yazma öğretimi 72 ders boyunca devam eder. Son modül olan 3. modülde ise okuma, anlama, metin ve rakam yazma kazanımları bulunmaktadır.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 30 Soruda İYEP Kitapçığı İçin Tıklayınız.pdf

 İYEP Öğretmenlere Zorunlu Mudur, Derse Kim Girer, Haftalık Kaç Ders Verilebilir, Ek Ders Ücreti Nasıl Ödenir?

  İYEP için 3. sınıf öğretmenleri(öğrencilerin kendi sınıf öğretmeni) öncelikli olmakla beraber gönüllülük esastır. Öğretmen görev almak istemezse zorlanamaz. 3. sınıf öğretmeni İYEP kursunda görev almak istemezse kadrolu ve sözleşmeli sınıf öğretmenlerine, ek ders ücreti karşılığı görev yapan sınıf öğretmenlerine görev verilebilir. 

İlgili Yönerge Maddesi Şu Şekildedir:

  • İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri de görev alabilir.
  • Müdür yetkili öğretmenler İYEP uygulamasında görev alabilir. 
  • Öğretmen görevlendirmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise okul müdür yardımcıları da İYEP uygulamasında görev alabilir.

 İYEP'te Görev Alan Öğretmenlere Hizmet Puanı Eklenir Mi?

 İYEP'te görev yapan öğretmenlere her ay için 0,5 puan, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için en fazla 4,5 puan hizmet puanı eklenir. Süreler azalırsa hizmet puanı da azalır. Örneğin herhangi bir modülde 3 ay görev yapan öğretmene 1,5 hizmet puanı eklenir. Hizmet puanı eklenebilmesi için ilgili ay içinde İYEP'te görev alan öğretmenin en az 1 saat derse girmesi yeterlidir. 

  Kurs hafta içi bir günde en fazla 2 ders, hafta sonu bir günde en fazla 6 ders, haftalık toplamda ise en fazla 10 ders saati uygulanabilir. Öğretmen ve öğrenciler haftalık 10 saatin üzerinde derse giremez. Hafta içi ek ders ödemeleri gündüz ek ders üzerinden(normal ek ders), hafta sonu ek ders ödemeleri ise gece ek ders üzerinden ödeme yapılır. Hafta sonu yapılan kurslarda kurs sorumlusu olarak müdür, müdür yardımcısı veya müdür başyardımcısından herhangi birine(aynı anda birden fazla idareciye ödeme yapılmaz) 2 saat ek ders ücreti ödenir.

Bizi Twitter'dan takip etmek için TIKLAYINIZ

 OGRETMENMEB.COM / ÖZEL HABER

Yorumlar (3)
fatma 2 ay önce
iyep 1 ders saati 30dk mı 40 dk mı?
MK 2 ay önce
Madde 14-10 müdür yetkili öğretmenler ve
öğretmen görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumda ise okul müdür
yardımcıları da İYEP uygulamasında görev alabilir
yazıyor hocam
hüseyin kavak 2 ay önce
Okul idarecileri hiç bir şartta İYEP'te derse giremez. okuyun dikkatle yanlış yönlendirme yapıyorsunuz
Günün Anketi Tümü
Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik İçin Sınav Şartı Olmalı Mı?
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak 06:31
Güneş 08:02
Öğle 12:58
İkindi 15:22
Akşam 17:44
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4